özürsüz

listen to the pronunciation of özürsüz
Türkçe - İngilizce
(doing something) without an excuse
unwarrantable
(someone) who lacks a valid excuse
without excuse; faultless
unblemished
flawless
özür
apology

I don't want an apology. I want an explanation. - Ben bir özür istemiyorum. Ben bir açıklama istiyorum.

His speech was an effective apology for the Government's policies. - Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü.

özür
defect
özür
excuse

I refuse to listen to your excuses. - Senin özürlerini dinlemeyi reddediyorum.

Excuse me for opening your letter by mistake. - Mektubunu yanlışlıkla açtığım için özür dilerim.

özürsüz pürüzsüz
completely free of defects
özür
defo
özür
impediment
özür
alibi
özür
plea

Please extend my apologies to Tom. - Lütfen Tom'a özürlerimi ilet.

Please accept my sincere apologies. - Lütfen benim samimi özürlerimi kabul edin.

özür
apologists
özür
allegation
özür
{i} handicap

Emi gave her seat to a handicapped man. - Emi özürlü bir adama yerini verdi.

She devoted her life to helping the handicapped. - O, özürlülere yardım etmek için hayatını adadı.

özür
{i} reparation
özür
{i} putoff
özür
{s} apologetical

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

özür
{i} disablement
özür
{i} flaw
özür
{i} pardon

Pardon me for asking. - Sorduğum için özür dilerim.

I must beg your pardon. - Ben sizden özür dilemeliyim.

özür
{s} apologetic

He was apologetic for being absent. - O, gelmediği için özür diledi.

Tom smiled apologetically. - Tom özür dilercesine gülümsedi.

özür
{i} amends

Tom tried to make amends by apologizing publicly on his website. - Tom kendi web sitesinde alenen özür dileyerek telafi etmeye çalıştı.

Tom tried to make amends and apologize to Mary. - Tom Mary'den telafi etmeye ve özür dilemeye çalıştı.

özür
vice
özür
handicap (of a person)
özür
crack
özür
excuse, apology, pardon " mazeret; defect, impediment
Türkçe - Türkçe
Özrü olmayan
Özrü olmaksızın
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Bahane, sebep
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Bir kusurun afvı için gösterilen sebep
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey
ÖZÜR
(Osmanlı Dönemi) Fevz. Zafer
Özür
(Osmanlı Dönemi) AZİR
Özür
kusur
özür
Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik, kusur, defo
özür
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret: "Harp tarihi bu saldırı için hiçbir özür bulamayacaktır."- F. R. Atay
özür
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
özür
(Osmanlı Dönemi) mâzur
özürsüz