öyle mi!

listen to the pronunciation of öyle mi!
Türkçe - İngilizce
really

Did you just really say that? - Gerçekten tam olarak öyle mi söyledin?

Did it really happen like that? - Gerçekten öyle mi oldu?

oh yeah
{ü} so
well

I know him well. Oh, do you? - Onu iyi tanırım. Ah, öyle mi?

Is that so?

Is that so? Let's go there next then. - Öyle mi? O zaman bir sonraki sefer oraya gidelim.

I declare
is that so ?
is that so
well, i declare
öyle mi!