öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci

listen to the pronunciation of öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci
Türkçe - Türkçe
tanıt
öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci

    Heceleme

    ö·ne sü·rü·len bir şe·yin doğ·ru·lu·ğu·nu gös·ter·me·de iz·le·nen dü·şün·ce sü·re·ci

    Günün kelimesi

    jaywalk