çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı

listen to the pronunciation of çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı
Türkçe - Türkçe
eleme
çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı

    Heceleme

    çey·rek so·na ka·tı·la·cak spor·cu ve ta·kım·la·rı a·yır·mak i·çin dü·zen·le·nen seç·me ya·rı·şı

    Günün kelimesi

    nidorosity