çevresel

listen to the pronunciation of çevresel
Türkçe - İngilizce
environmental

This company is using new technologies to reduce its environmental footprint. - Bu şirket çevresel kaplama alanını azaltmak için yeni teknolojiler kullanıyor.

Tom doesn't understand the environmental impacts associated with a Western lifestyle. - Tom Batılı yaşam tarzı ile ilgili çevresel etkileri anlamıyor.

peripheral
environmental, circumferential, peripheral
(Nükleer Bilimler) perimetric
ambient
circumferential
circumstantiality
enviromental
çevresel olarak
environmentally
çevresel etki değerlendirme
(Çevre) Environmental impact assessment (EIA)
çevresel sinir sitemi
(Anatomi) Peripheral nervous system
çevresel aygıt
peripheral device
çevresel birim
peripheral unit
çevresel icra üyesi
(Askeri) environmental executive agent
çevresel lapse-rate
(Meteoroloji) environmental lapse-rate
çevresel özellik
(Dilbilim) allophonic feature
çevresel üye
(Dilbilim) allophone
Deniz Kuvvetleri Entegre Taktik Çevresel Sistemi
(Askeri) Navy Integrated Tactical Environmental System
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
(Hukuk) Transboundary Environmental Impact Assessment Convention
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
(Hukuk) Transboundary Environmental İmpact Assessment Convention
hastalık ve çevresel alarm raporu
(Askeri) disease and environmental alert report
kriz müdahele meteoroloji ve çevresel destek sistemi
(Askeri) crisis action weather and environmental support system
Türkçe - Türkçe
Çevre ile ilgili
çevresel