çerez

listen to the pronunciation of çerez
Türkçe - İngilizce
kickshaw; knick knack
beer nuts
dried fruit; nuts
hors d'oeuvres, appetizers
nick nack
hors d'oeuvres, appetizers; kickshaw, snack, nuts
nuts

If ifs and buts were candy and nuts, we'd all have a merry Christmas. - Eğer eğerler ve fakatlar şekerleme ve çerez olsalar, hepimiz neşeli bir Noel yaparız.

The guests ate all the nuts. - Konuklar bütün çerezi yedi.

snack
(Gıda) snack food
hors d'oeuvres
hors d'oeuvre
{i} kickshaw
knick knack
horsdoeuvre
appetizer
çerez parası
peanut
çerez kabuğu
hull
Türkçe - Türkçe
Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş gibi şeyler: "Çorba, file, keklik, balık, biraz çerez, bir iki biradan sonra hesabımı sordum."- A. Rasim
Yemek dışında yenilen yaş veya kuru yemiş gibi şeyler
Asıl yemekten sayılmayan, peynir, zeytin gibi yiyecekler
çerez