çekirdeksiz

listen to the pronunciation of çekirdeksiz
Türkçe - İngilizce
seedless, stoneless, pipless
stoneless
seedless

There are seedless grapes and seedless watermelons. I wonder if there are seedless mangoes. - Çekirdeksiz üzüm ve çekirdeksiz karpuz var. Merak ediyorum çekirdeksiz mango var mı?

Are there seedless watermelons? - Çekirdeksiz karpuzlar var mı?

acaryote
(Botanik, Bitkibilim) having no seed
çekirdek
kernel

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

Linux is not an operating system, but only a kernel. - Linux bir işletim sistemi değil yalnızca bir çekirdektir.

çekirdek
core
çekirdeksiz kuru üzüm
sultana raisin
çekirdeksiz kuru üzüm
seedless raisin
çekirdeksiz kuru üzüm
1. seedless raisin. 2. sultana, raisin made from a sultana grape
çekirdeksiz üzüm
1. seedless grape. 2. sultana, (a) small seedless yellow grape
çekirdek
{i} stone
çekirdek
sunflower seed
çekirdek
seed

There are seedless grapes and seedless watermelons. I wonder if there are seedless mangoes. - Çekirdeksiz üzüm ve çekirdeksiz karpuz var. Merak ediyorum çekirdeksiz mango var mı?

Are there seedless watermelons? - Çekirdeksiz karpuzlar var mı?

çekirdek
nucleus

The protons and neutrons cluster together in the center of the atom in what is called the nucleus. The electrons orbit around the nucleus. - Protonlar ve nötronlar atomun çekirdek denilen merkezinde bir araya gelirler. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönerler.

A comet has a distinct center called a nucleus. - Bir kuyruklu yıldızın çekirdek denilen ayrı bir merkezi vardır.

çekirdek
edible sunflower seed
çekirdek
(Askeri) bullet
çekirdek
germ
çekirdek
middle third
çekirdek
bean

Mame uses a coffee mill to grind coffee beans. - Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır.

Chocolate is made from cocoa beans. - Çikolata kakao çekirdeklerinden yapılır.

çekirdek
{i} pit
çekirdek
to the core
çekirdek
quorum
çekirdek
a core
çekirdek
hard pan
çekirdek
pippin
çekirdek
cystoblast
çekirdek
(meyve) stone
çekirdek
hard core
çekirdek
barysphere
çekirdek
kernel , nucleus , core (memory)
çekirdek
pip, seed, stone; nucleus; edible sunflower seed
çekirdek
comp. core
çekirdek
core memory
çekirdek
pip, seed, stone (of a fruit or vegetable)
çekirdek
roasted pumpkin seed; roasted sunflower seed
çekirdek
formerly grain (goldsmith's weight)
çekirdek
middle-third
çekirdeksiz