çekirdek

listen to the pronunciation of çekirdek
Türkçe - İngilizce
kernel

Linux is not an operating system, but only a kernel. - Linux bir işletim sistemi değil yalnızca bir çekirdektir.

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

core
seed

There are seedless grapes and seedless watermelons. I wonder if there are seedless mangoes. - Çekirdeksiz üzüm ve çekirdeksiz karpuz var. Merak ediyorum çekirdeksiz mango var mı?

Do seedless watermelons exist? - Çekirdeksiz karpuz var mı?

nucleus

A great deal of energy is locked up in the nucleus. - Çekirdekte büyük bir enerji hapsedilmiştir.

A comet has a distinct center called a nucleus. - Bir kuyruklu yıldızın çekirdek denilen ayrı bir merkezi vardır.

formerly grain (goldsmith's weight)
comp. core
stone
hard pan
kernel , nucleus , core (memory)
pip, seed, stone; nucleus; edible sunflower seed
hard core
(meyve) stone
pit
core memory
pip, seed, stone (of a fruit or vegetable)
roasted pumpkin seed; roasted sunflower seed
cystoblast
sunflower seed
edible sunflower seed
(Askeri) bullet
germ
middle third
bean

He is roasting coffee beans. - O, kahve çekirdeklerini kavuruyor.

Our delicious coffee is made from freshly roasted coffee beans. - Bizim lezzetli kahvemiz taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinden yapılır.

to the core
a core
quorum
pippin
barysphere
middle-third
çekirdek fiziği
(Nükleer Mühendislik) nuclear physicsNuclear physics is the branch of physics concerned with the nucleus of the atom
çekirdek / başlangıç sermayesi
(Hukuk) seed capital
çekirdek aile
nuclear family

The nuclear family is a young prejudice; in fact, families have only been built around the few immediate members in the last 50 or 60 years of relative wealth. - Çekirdek aile genç bir önyargıdır; aslında, aileler sadece göreli zenginliğin son 50 ya da 60 yılı içinde birkaç yakın üyenin etrafında inşa edilmiştir.

çekirdek bellek
core storage, core memory
çekirdek bellek comp
core memory
çekirdek bilgisi
nuclear physics
çekirdek birleşmesi
nuclear fusion
çekirdek duvarı
core wall
çekirdek dökümü
core dump
çekirdek enerjisi
nuclear energy
çekirdek fiziği
nuclear physics
çekirdek içi
kernel
çekirdek içi kernel
(of a seed)
çekirdek kadro
hard core
çekirdek kadro
skeleton
çekirdek kadro
skeleton crew
çekirdek kadro
cadre
çekirdek kadro elemanı
cadre
çekirdek kahve
coffee beans
çekirdek kapsülü
seed capsule
çekirdek kuvveti
nuclear force
çekirdek merserizasyonu
core mercerizing
çekirdek numunesi
core sample
çekirdek parçalanması
nuclear fission
çekirdek parçası
nucleon
çekirdek plazması
nucleoplasm
çekirdek potansiyeli
nuclear potential
çekirdek süreç nesnesi
kernel process object
çekirdek yükü
nuclear charge
çekirdek çıkarma aleti
seeder
çekirdek ısırıcı ispinoz
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ispinozgiller) grosbeak
çekirdek ışınımı
nuclear radiation
Çekirdek aile
immediate family
bileşik çekirdek
compound nucleus
demir çekirdek
iron core
ferrit çekirdek
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ferrite core
iki dirhem bir çekirdek
all dolled up
iki dirhem bir çekirdek
dressed up to the nines, dressed up to kill
iki dirhem bir çekirdek dressed up fit
to kill, dressed up to the nines, all dolled up
iki dirhem bir çekirdek giyinmek
to slick oneself up
iki dirhem bir çekirdek olmak
deck oneself out
içli çekirdek
coccus
kil çekirdek
clay core
manyetik çekirdek
magnetic core
pozitif çekirdek
positive nucleus
radyoaktif çekirdek
radionuclide
toz çekirdek
dust core
ufak çekirdek
pip
şerit çekirdek
tape core
Türkçe - Türkçe
Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği çekirdeği: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık
Bir nesnenin en iç kısmındaki bölümü
Dirilbilimsel gözenin ortasında, özellikle kalıtımı yöneten nesnecik
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
Bir şeyin temelini oluşturan öz, nüve
Ağaçlarda soyulmayan bölüm
Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği çekirdeği
Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik
Atom çekirdeği
Kuyumculukta kullanılan ve beş santigrama eşit olan ağırlık ölçüsü
(Osmanlı Dönemi) ACEM
(Osmanlı Dönemi) UCAM
nüve
çivit
gilik
çekirdek aile
Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile
çekirdek kahve
Çekilmemiş veya dövülmemiş kahve
İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK
(Osmanlı Dönemi) Mc: "Pek süslü" yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir
çekirdek