çayır

listen to the pronunciation of çayır
Türkçe - İngilizce
{i} prairie
{i} meadow

Cows are eating grass in the meadow. - İnekler çayırda ot yiyorlar.

People with no sense of humor are like meadows with no flowers. - Espriden anlamayan insan, çiçeksiz çayır gibidir.

mead

People with no sense of humor are like meadows with no flowers. - Espriden anlamayan insan, çiçeksiz çayır gibidir.

This meadow abounds in frogs. - Bu çayır kurbağa doludur.

pasture

A sheep dog drives the flock to the pasture. - Bir çoban köpeği sürüyü çayıra götürür.

The pasture is full of weeds. - Çayır yabani otlarla dolu.

meadow; pasture
prairie; savanna, savannah
hayfield
pasture, herbage eaten by grazing animals
grass

Cows are eating grass in the meadow. - İnekler çayırda ot yiyorlar.

The wind is blowing on the grass. - Çayırda rüzgar esiyor.

lea
verdure
herbage
meadow, pasture, green; pasture grass
fen
grassland
pasturage
field

The cow is grazing in the field. - İnek çayırda otluyor.

hay meadow
green
çayır gibi
meadowy
çayır hokeyi
field hockey
çayır incirkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kuruksallayangiller) meadow pipit
çayır incirkuşu
titlark
çayır kurbağa
(Tabiat Doğa) (kurbağagiller, Fam: kurbağalar) frog, common frog
çayır kuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: tarlakuşugiller,toygarlar) eastern meadowlark
çayır köpeği
prairie dog
çayır mantarı
agaric
çayır otu
fescue
çayır otu
fescue grass
çayır otu
meadow grass
çayır sedefi
meadow rue
çayır tarlakuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller) [syn.: çayır tarlakuşu, vınlayan kuyrukkakan] whinchat
çayır tirfili
meadow clover
çayır tırmığı
hay rake
çayır yulafı
oat grass
çayır yumağı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) fescue
çayır yılanı
ringsnake
çayır yılanı
grass snake
çayır çaylağı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Circinae) montagu's harrier
çayır örümceği
daddy long-legs
henüz daha yedirilmemiş olan çayır
The meadows have not been to yet more
etrafı çevrili çayır
paddock
geniş çayır
savannah
geniş çayır
savanna
kara çayır
rye grass
çayırlar
plains
Türkçe - Türkçe
Deniz ve tatlı su bitkilerinin yayıldığı alan
üzerinde gür ot biten, toprağı nemli düzlük
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
Böyle yerde biten otlar
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer: "Çocukların neşesi birdenbire sönmüş, çayıra bir eski mezarlık sükûtu çökmüştü."- R. N. Güntekin
çayır kuşu
Tarla kuşu
çayır mantarı
Şapkasının alt yüzü ince dilimli, yenebilen ve zehirli de olabilen mantar türlerinin ortak adı
çayır otu
Buğdaygillerden kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir çayır otu, fleol (Phleum pratense)
çayır otu
Çayır oluşturan çeşitli bitkilerin genel adı
çayır peyniri
Bir çeşit az tuzlu veya tuzsuz taze peynir
çayır tavuğu
Orman tavuğugillerden, sırtı beyaz çizgili siyah ve esmer, karnı siyah bir kuş (Tympanuchus cupido)
çayır teresi
Turpgillerden beyaz çiçekli, yabanî bir bitki (Cardemina pratensis)
çayır tirfili
Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Trifolium pratense)
çayır yulafı
Buğdaygillerden, yulafa benzeyen bir kır bitkisi (Avenastrum)
kokulu çayır otu
Buğdaygillerden, çayırlarda yetişen, hayvanlar için iyi bir yem olan ıtırlı bitki (Anthoxanthum odoratum)
kuru çayır
Yaz aylarında bitkilerinin çoğunun kuruduğu doğal çayır
yaş çayır
Bütün yaz mevsimi boyunca yaş ve rutubetli olan topraklarda gelişen, üç köşeli otlar ve sazların da bulunduğu tabiî çayır
çayır