çakal

listen to the pronunciation of çakal
Türkçe - İngilizce
coyote

The singer was killed by wild coyotes. - Şarkıcı vahşi çakallar tarafından öldürüldü.

In 2009, coyotes killed 2,500 sheep and 12,000 lambs in the state of Montana. - 2009 yılında, çakallar Montana eyaletinde 2.500 koyun ve 12.000 kuzu öldürdü.

slang shady person, underhanded person
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: köpekgiller,kelbiye) golden jackal
nocturnal wild dog common to Asia and Africa; rascal
prov. finicky, irritable, quick -tempered
cecal
{i} jackal

I cannot roar like a lion. I'm a jackal. - Ben bir aslan gibi kükreyemem. Ben bir çakalım.

weasel
tilki, çakal
fox, coyote
şimdilik hoş çakal
so long
Türkçe - Türkçe
Titiz, huysuz, görgüsüz
Et oburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Görgüsüz
Kurnaz, yalancı, düzenci, aşağılık kimse
Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
(Osmanlı Dönemi) EBU KAYS
(Osmanlı Dönemi) KELİL
(Osmanlı Dönemi) VA'
bardi
tura
libart
çakal armudu
Yabanî armut, ahlat
çakal eriği
Çok ekşi, sert, iri çekirdekli bir erik türü (Prunus spinosa)
çakal eriği
çok ekşi, sert, iri çekirdekli bir erik türü
çakal yağmuru
Güneş varken yağan yağmur
çakal