âyet

listen to the pronunciation of âyet
Türkçe - İngilizce
verse

He gave me chapter and verse on how bears pass the winter. - O bana ayıların kışı nasıl geçirdiği hususunda bölüm ve ayet verdi.

“The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature. - Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır.

subdivision of a Biblical chapter
(Din) Ayah

From which Surah is this Ayah from? - Bu ayet hangi sureden?

verse of the Koran
versicle
ayetler
Signs
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Kur'an surelerindeki parçalar; ibret alınacak olay
Kur'an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
(Osmanlı Dönemi) Kur'ân'ın her bir cümlesi
Kur'an surelerini oluşturan cümlelerin her biri
Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri: "Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu."- Ö. Seyfettin
(Osmanlı Dönemi) Menzil, mekân
(Osmanlı Dönemi) Kur'ân-ı Kerim'deki her bir cümle. Mânen uyanmağa, intibâha sebeb olan hâdise. Kur'ân-ı Kerim'de 6666 âyet vardır
(Osmanlı Dönemi) Kimsenin inkâr edemiyeceği açık delil. Nişân. Alâmet. İşaret
(Osmanlı Dönemi) Eser
âyet