(selective list)

listen to the pronunciation of (selective list)
İngilizce - Türkçe

(selective list) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

works
(Askeri) tahkimat
works
asar
works
(Askeri) bayındırlık
works
{i} fabrika

Tom büyük bir fabrika için çalışıyor. - Tom works for a large factory.

O bir fabrikada çalışıyor. - He works in a factory.

works
{i} işler

Ben işlerin kontrolünü aldım. - I got control of the works.

Birisi işleri baltaladı. - Someone's put a spanner in the works.

works
{i}

Eğitimin zorunlu karakteri çocukların içinde öğrenme arzusu geliştirmek için çeşitli şekillerde çalışmaya adanmış işlerin çokluğunda nadiren analiz edilir. - The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.

İlacın nasıl işe yaradığını öğreneceğim. - I will find out how the medicine works.

works
(Askeri) TAHKİMAT: Bak. "fortification"
works
{i} yapı

Tom evinin yakınındaki bir spor salonunda egzersiz yapıyor. - Tom works out in a gym near his house.

Öğretmenlik yapıyor ama aslında bir vampir. - He works as a teacher, but actually he's a vampire.

works
parça/eser/iş
works
work işle/çalıştır/çalış
works
{i} imalathane
works
{i} atölye

Atölyesinde bir tablo yapıyor. - He's making a table in his workshop.

Boş eller internetin atölyesidir. - Idle hands are the Internet's workshop.

works
{i} yapıtlar
works
{i} tesis

Beton karma tesisi sadece şantiyeden bir mil uzakta. - The concrete mixing plant is just a mile from the worksite.

Karıştırma tesisinden şantiyeye beton taşımak için doksan dakikamız var. - We have ninety minutes to carry the concrete from the mixing plant to the worksite.

works
{i} eserler

Şekspir'in tüm eserlerine sahibim. - I have the complete works of Shakespeare.

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

works
{i} çalışmalar

Onun çalışmalarından hiçbirini görmedim. - I have seen neither of his works.

Bu, telif hakkı ile korunan bir materyalin çevirisiydi, bu yüzden telif hakkı sahiplerinin türetilmiş çalışmaları kontrol etme hakkı olduğu için onu iptal ettim. - This was a translation of copyrighted material, so I deleted it since copyright owners have the right to control derivative works.

works
{i} istihkâm
İngilizce - İngilizce
works
(selective list)