(can we clean up() this sense?) to spontaneously release pressure or tension

listen to the pronunciation of (can we clean up() this sense?) to spontaneously release pressure or tension
İngilizce - Türkçe

(can we clean up() this sense?) to spontaneously release pressure or tension teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

erupt
{f} patlamak

Mary patlamak üzere olan bir volkan gibi görünüyordu. - Mary looked like a volcano about to erupt.

Tom patlamak üzere olan bir volkan gibi görünüyordu. - Tom looked like a volcano about to erupt.

erupt
{f} (yanardağ) püskürmek
erupt
{f} çıkagelmek
erupt
(Tıp) erüpt
erupt
püskürmek (volkan)
erupt
püskürmen
erupt
püskürmek (yanardağ)
erupt
püskürmek
erupt
(yanardağ) patlamak
erupt
patlak vermek
erupt
oluşmak
erupt
patla

1918 yılında, pirinç fiyatından kaynaklanan ayaklanmalar tüm dünyada patlak verdi. - In 1918, revolts due to the price of rice erupted all around the country.

İnsanlar patlamalarda ağır kayıplara maruz kaldılar. - People suffered heavy losses in the eruptions.

erupt
{f} çıkmak
erupt
{f} fışkırmak
erupt
püskür

Etna dağı püskürdü, Sicilya'ya volkanik kaya yağdırıyor. - Mount Etna has erupted, showering Sicily in volcanic rock.

Püskürme sonucu en az 31 kişi öldü. - At least 31 people have been killed by the eruption.

erupt
patlayıp çıkmak
İngilizce - İngilizce
erupt

the crowd erupted in anger.

(can we clean up() this sense?) to spontaneously release pressure or tension