to botch or make a mess of

listen to the pronunciation of to botch or make a mess of
İngilizce - İngilizce
fuck up

I fucked up question 3 of the exam.

to botch or make a mess of

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bäç ır meyk ı mes ıv

  Telaffuz

  /tə ˈbäʧ ər ˈmāk ə ˈmes əv/ /tə ˈbɑːʧ ɜr ˈmeɪk ə ˈmɛs əv/

  Günün kelimesi

  careen