such

listen to the pronunciation of such
İngilizce - Türkçe

such teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

öylesine Öylesine soğuk bir gündü ki dışarı çıkmamaya karar verdik. - It was such a cold day that we decided not to go out.
örneğin Korkut ve Mine safariye gittiler ve örneğin aslanlar, zürafalar, zebralar ve su aygırları gibi birçok hayvanı gördüler. - Faruk and Mine went on a safari and saw many animals, such as lions, giraffes, zebras, and hippopotamuses.
haddi zatında
çok
kötü veya değersiz olmakla beraber
{s} o kadar O, o kadar dürüst bir çocuktur ki asla yalan söylemez. - He is such an honest boy that he never tells a lie.
such a one filan kimse
bu gibi Ben lise mezunuyum yani ben lise problemlerini ve bu gibi şeyleri cevaplayabilirim. - I'm a high school graduate so I am that much able to answer high school problems and such.
bu sıfatla O hasta ve bu sıfatla tedavi edilmeli. - He is sick and should be treated as such.
as such böyle olmak sıfatıyla
öyle biri ki
{z} 1. öyle/şöyle/böyle bir kişi/şey; öyle/şöyle/böyle kişiler/şeyler: It's his philosophy, if it may be called such. Onun felsefesidir, eğer
öyle/şöyle/böyle bir kişi/şey; öyle/şöyle/böyle kişiler/şeyler: It's his philosophy, if it may be called such. Onun felsefesidir, eğer
meselâ Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.
{s} öyle Öyleyse, birisinin hatasını düzeltmekte geç kalmak diye bir şey yoktur. - Well, there's no such thing as being too late to correct one's faults.
böylesine Böylesine zor bir kelimeyi nerede öğrendin. - Where did you learn such a difficult word?
ne ... (güzel bir gün gibi)
oldukça Bu gibi olaylar oldukça yaygındır. - Such incidents are quite common.
such as it is her nasılsa
{s} bu tür
o gibi Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.
böyle Böyle basit suçlar yüzünden insanları hapse atmamamız lazım. - We shouldn't be imprisoning people for such petty crimes.
-e benzeyen
such and such filan
such as gibi
şu kadar
-e benzer
öylesi Öylesine soğuk bir gündü ki dışarı çıkmamaya karar verdik. - It was such a cold day that we decided not to go out.
ne kadar da
ne kadar Ne kadar da aptalsın! - You're such an idiot!
o kadar fazla
öylesine çok
o kadar çok
o
bu
öyleleri
sadece Çiçekleri niçin mi satın aldım? Niçin bana böyle bir soru soruyorsun? Onları sadece almak istediğim için aldım. - Why did I buy flowers? Why are you asking me such a question? I just bought them because I wanted to.
bu kadar Bu kadar iyi Fransızca konuştuğunu hiç farketmedim. - I never realized you were such a good French speaker.
mesela Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.
gibi Onunki gibi güzellik nadirdir. - Beauty such as hers is rare.
such as
örneğin Korkut ve Mine safariye gittiler ve örneğin aslanlar, zürafalar, zebralar ve su aygırları gibi birçok hayvanı gördüler. - Faruk and Mine went on a safari and saw many animals, such as lions, giraffes, zebras, and hippopotamuses.
such and such
filanca
such as
gibi Onunki gibi güzellik nadirdir. - Beauty such as hers is rare.
such as
meselâ Pek çok meyve ihraç ederler, mesela portakal, greyfurt ve limon. - They export a lot of fruit, such as oranges, grapefruits and lemons.
such that
öyle ki
such a
bu denli Bunun bu denli iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. - I don't think this was such a good idea.
such a
böylesi Böylesine zor bir kelimeyi nerede öğrendin. - Where did you learn such a difficult word?
such a case
öyle bir durum ki
such a moment
böyle bir an
such a one
öyle biri ki
such a pitch that
öyle bir derecede ki
such a sweet thing
ne tatlı şey
such a sweety
ne tatlı şey
such an extent that
o derece ki
such as i
benim gibi
such as i
mesela ben
such as it is
her nasılsa
such as to
(Politika, Siyaset) nitelikte olmak
such is life
olur böyle şeyler
such like
böylesi Böylesine zor bir kelimeyi nerede öğrendin. - Where did you learn such a difficult word?
such that
öyleki
such that
kadar ki Bu o kadar kişisel. - It's that personal.
such that
öylesine ki
such a
böyle Böyle basit suçlar yüzünden insanları hapse atmamamız lazım. - We shouldn't be imprisoning people for such petty crimes.
such in
de olduğu gibi
such-and such
falan filan
such a coincidence
böyle bir tesadüf
such a coward
Böyle bir korkak Sen böyle bir korkaksın. - You're such a chicken.
such a degree
Böyle bir derece
such a kind of
Böyle bir tür
such a long time
Böyle uzun bir süre
such a state induced by hypnosis
Böyle bir devlet hipnoz ile indüklenen
such an approach
bu tür bir yaklaşım
such an extent
Böyle bir ölçüde
such an initial soak
Böyle bir ilk emmek
such an organism
Böyle bir organizma
such as this
Bu gibi Ben lise mezunuyum yani ben lise problemlerini ve bu gibi şeyleri cevaplayabilirim. - I'm a high school graduate so I am that much able to answer high school problems and such.
such in
-de olduğu gibi
such kind
Bu tür Tanju bu tür hatalar yapan kişi türü değildir. - Altemur isn't the kind of person who makes that kind of mistakes.
such tahat
higly
such things
böyle şeyleri Biz böyle şeyleri bodrumda kilitli bir odada saklarız. - We keep things like that in a locked room in the basement.
such a one
böyle biri; öyle biri
such a one
öyle biri
such a one
filan kişi
such and such
falan filan
such and such
filan şey, filan, falan şey, falan
such and such
filan, falan
such as he/she/it is
Küçümseme belirtir: The doctors, such as they were, had never heard of ether. Hekim geçinenlerin lokmanruhundan haberi bile yoktu. My ideas
in such cases
bu durumlarda
as of such date
(Ticaret) ilgili tarih itibarıyla
as such
şöyle
as such
böylesi Böylesine zor bir kelimeyi nerede öğrendin. - Where did you learn such a difficult word?
as such
gerçekte İnsanın gerçekten yapmak istemediği bir sürü istekleri vardır, ve aksini düşünmek bir yanlış anlama olurdu.O onların istekler kalmasını ister, onların sadece onun hayalinde değeri vardır; Onların yapılması ona karşı daha şiddetli bir hayal kırıklığı olurdu. Böyle bir istek sonsuz hayat için istektir.Eğer onlar yerine getirilse, insan sonsuza kadar yaşamaktan tamamen usanırdı ve ölümü isterdi. - Man has many wishes that he does not really wish to fulfil, and it would be a misunderstanding to suppose the contrary. He wants them to remain wishes, they have value only in his imagination; their fulfilment would be a bitter disappointment to him. Such a desire is the desire for eternal life. If it were fulfilled, man would become thoroughly sick of living eternally, and yearn for death.
as such
haddi zatında
as such
öyle Öyleyse, birisinin hatasını düzeltmekte geç kalmak diye bir şey yoktur. - Well, there's no such thing as being too late to correct one's faults.
as such
bu itibarla O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır. - She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such.
in such a manner that
şekilde Asla o şekilde kaçmayacaksın. - You'll never escape that way.
in such a way that
şöyle ki
in such a way that
şekilde Asla o şekilde kaçmayacaksın. - You'll never escape that way.
in such circumstances
bu gibi durumlarda
no such thing
ne alakası var
no such thing
olamaz Rauf böyle bir şey söylemiş olamaz. - Haluk can't have said such a thing.
such like
bunun gibi Bunun gibi bir taneye sahip miyiz? - Do we have one like it?
there is no such thing
ne alakası var
as such
bunun gibi Bunun gibi bir kitabı okuma. - Don't read such a book as this.
as such in
de olduğu gibi
There ain't no such thing as a free lunch
(Atasözü) Herşeyin bir bedeli vardır
as such
Öyle/şöyle/böyle: "He's a teacher and iş known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor."
as such
Aslında: "İt's not a medicine as such. Aslında ilaç değil."
at such a time
böyle bir zamanda Yavuz'un böyle bir zamanda neden geldiğini merak ediyorum. - I wonder why Oğuz came at a time like this.
be such that
öyle ki olmak
don't be such a wet blanket
(deyim) Oyun bozanlık yapma
dried beans, peas, lentils and such
kuru fasulye, bezelye, mercimek ve bu
if such there be
Eğer böyle bir şey varsa
in such a manner
bunun gibi Bunun gibi bir kitabı okuma. - Don't read such a book as this.
in such a way
bir şekilde These are events or situations that could harm employees at work in such a way that there is a legal requirements to report them.
in such a way as to pose a problem
bu şekilde bir sorun oluşturmaya
in such a way that
öyle bir şekilde ki How do I end my hemp jewelry in such a way that it can be worn, removed, and put back on easily?.
in such circumstances
böylesi durumlarda In such circumstances, it isimportant that precautions are taken to protectnearby structures.
its such a shame
onun böyle bir ayıp
made from such fabric
Bu kumaştan yapılmış Bu kumaştan yapılmış bir takım elbise istiyorum. - I want a suit made of this material.
make such a thing
böyle bir şey yapmak
no such thing
öyle bir şey yok
one such
böyle bir Böyle bir şey benim için birçok kez oldu. - Such a thing has happened many a time to me.
see such
Bak böyle
some such
Bazı tür Şu anda bazı türbülanslar yaşıyoruz. - We are currently experiencing some turbulence.
such a
öyle bir
such as
şöyle
to such an extent
Böyle bir ölçüde
all such as are of my opinion
benim fikrimde olanlar
and such
ve benzeri
and such
(fiil) benzeri
and such
ve benzerleri: Orange trees, palms, and such should be kept under glass in winter. Kışın portakal ağaçları, palmiyeler ve benzeri ağaçlar
as such
aslında: It's not a medicine as such
as such
öyle/şöyle/böyle: He's a teacher and is known as such. O öğretmendir ve herkes onu öyle tanıyor
as such in
-de olduğu gibi
for such a long time
bunca zaman Bunca zamandır hangi cehennemdeydin? - Where on earth have you been all this time?
no such object
(Bilgisayar) olmayan nesne
no such object
(Bilgisayar) böyle bir nesne yok
no such parent
(Bilgisayar) böyle üst yok
no such table
(Bilgisayar) böyle tablo yok
no such thing
alâkası yok
no such volume
böyle bir oylum yok
people such as these
bu gibiler
stroll along (such as a river)
yanından geçmek (nehir vb)
there is no such thing
öyle bir şey yok
there is no such thing
alâkası yok
to be such as to
(Avrupa Birliği) nitelikte olmak
until such time as
inceye kadar
your insurance doesn't cover such a treatment
sigortanız bu tür bir tedaviyi karşılamıyor
İngilizce - İngilizce

such teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Used as an intensifier; roughly equivalent to so much of The party was such a bore.
any the above address or at such other address as may notify.
like this, that, these, those; Used to make a comparison with something implied by context Such is life.
a person, a thing, people, or things like the one or ones already mentioned Some are just no-good locals—drunks and such—who’d just as soon beg or steal as work.
You use such to refer back to the thing or person that you have just mentioned, or a thing or person like the one that you have just mentioned. You use such as and suchas to introduce a reference to the person or thing that has just been mentioned. There have been previous attempts at coups. We regard such methods as entirely unacceptable There'd be no telling how John would react to such news as this. Such is also a predeterminer. If your request is for information about a child, please contact the Registrar to find out how to make such a request How can we make sense of such a story as this? Such is also used before be. We are scared because we are being watched -- such is the atmosphere in Pristina and other cities in Kosovo. As such is also used. There should be a law ensuring products tested on animals have to be labelled as such. Such as is also used. Issues such as these were not really his concern
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!"
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
no such thing: see thing
such(a): of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
Certain; representing the object as already particularized in terms which are not mentioned
{s} like, similar; of a particular kind; of a certain degree
You use as such with a negative to indicate that a word or expression is not a very accurate description of the actual situation. I am not a learner as such -- I used to ride a bike years ago
such(p): of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
such(a): of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
You use as such after a noun to indicate that you are considering that thing on its own, separately from other things or factors. Mr Simon said he was not against taxes as such, `but I do object when taxation is justified on spurious or dishonest grounds,' he says
pron. of a similar kind
to a certain degree; very
Of that kind; of the like kind; like; resembling; similar; as, we never saw such a day; followed by that or as introducing the word or proposition which defines the similarity, or the standard of comparison; as, the books are not such that I can recommend them, or, not such as I can recommend; these apples are not such as those we saw yesterday; give your children such precepts as tend to make them better
The same that; with as; as, this was the state of the kingdom at such time as the enemy landed
to so extreme a degree; "he is such a baby"; "Such rich people!
Having the particular quality or character specified
You use suchas to link something or someone with a clause in which you give a description of the kind of thing or person that you mean. Each member of the alliance agrees to take such action as it deems necessary, including the use of armed force Britain is not enjoying such prosperity as it was in the mid-1980s. Such as is also used. Children do not use inflections such as are used in mature adult speech
When such is used as a predeterminer, it is followed by `a' and a count noun in the singular. When it is used as a determiner, it is followed by a count noun in the plural or by an uncount noun
vagueness You use such and such to refer to a thing or person when you do not want to be exact or precise. I said, `Well what time'll I get to Leeds?' and he said such and such a time but I missed my connection
You use such as it is or such as they are to suggest that the thing you have just mentioned is not very good, important, or useful. The British Women's Movement, such as it is these days, came up with a programme of speeches at the House of Commons
You use suchthat or suchas in order to say what the result or consequence of something that you have just mentioned is. The operation has uncovered such backstreet dealing in stolen property that police might now press for changes in the (Hukuk) Such is also a predeterminer. He could put an idea in such a way that Alan would believe it was his own. Such is also used after be. OFSTED's brief is such that it can conduct any inquiry or provide any advice which the Secretary of State requires
emphasis You use suchthat in order to emphasize the degree of something by mentioning the result or consequence of it. The weather has brought such a demand for beer that one brewery will operate over the weekend This is something where you can earn such a lot of money that there is not any risk that you will lose it He was in such a hurry that he almost pushed me over on the stairs. Such is also a determiner. She looked at him in such distress that he had to look away. Such is also used after be. Though Vivaldi had earned a great deal in his lifetime, his extravagance was such that he died in poverty
You use suchas to introduce one or more examples of the kind of thing or person that you have just mentioned. such careers as teaching, nursing, hairdressing and catering. delays caused by such things as bad weather or industrial disputes. Such as is also used. serious offences, such as assault on a police officer
emphasis You use such before noun groups to emphasize the extent of something or to emphasize that something is remarkable. I think most of us don't want to read what's in the newspaper anyway in such detail The economy was not in such bad shape, he says. Such is also a predeterminer. You know the health service is in such a state and it's getting desperate now It was such a pleasant surprise
{p} being of that kind, like this, similar
Previously described
slik
sik
swich
sic
sike
sich
such as
those who Such as have already done their work may leave.
such as
for example Waterbirds such as the duck or the gull are common in the area.
such as
like, of the kind mentioned I was never in a country such as that.
such is life
Used to express the acceptance of misfortune Of course I’m not happy about it, but such is life.
such-and-such
unstated; given I am troubled by the rush of young researchers attempting to prove that females are not inferior to males in such-and-such an ability or such-and-such a trait, especially when it is by no means clear what difference it makes.
such-and-such
A placeholder or generic thing It's a poor system, because if you want to do such-and-such you must first find that function in a long and disorderly list.
such as
like, as an example of, like for example
such and such
this and that, so and so
such and such
Something unspecified or undetermined. used to talk about a particular thing, time, amount etc without saying exactly what it is
such as
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
such as this
like this, similar to this, like that
such beef such broth
one can learn about a person's first intentions through his last actions
such being the case
as it is, being that -
such is life
expression indicating resignation or endurance
such that
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep"
such(a)
of a kind specified or understood; "it's difficult to please such people"; "on such a night as this"; "animals such as lions and tigers"
such(a)
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty
such(p)
of a degree or quality specified (by the `that' clause); "their anxiety was such that they could not sleep
such-and-such
specific but unspecified; "agreed to meet at such-and-such an hour"
such-and-such
specific but unspecified; "agreed to meet at such-and-such an hour
as such
Per se; not really
as such
As it should, as described
there's no such thing as a free lunch
Nothing is free; everything has a price
thus and such
A placeholder or generic name for something Anytime he said thus and such, she said the opposite.
There's no such thing as a free lunch
(Atasözü) Said to emphasize that you cannot get something for nothing "I get to travel with my job but the downside is I have to give talks." "Well, there's no such thing as a free lunch.".
as such
of itself, as it is
as such
with respect to its inherent nature; "this statement is interesting per se"
don't be such a-
don't be like a-, stop acting like a -
in such things
in things of that kind
it's not such a big deal
it's no big thing
there ain't no such thing as a free lunch
nothing worthwhile is for free, quality doesn't come cheap
there's no such thing
that does not exist
to such an extent
to such a degree, so much so
Türkçe - İngilizce

such teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kuyruk sallamak
such