talk

listen to the pronunciation of talk
İngilizce - Türkçe

talk teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

konuşmak Notların hakkında seninle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk with you about your grades.
sohbet Sohbette iyi değilim. - I'm not good at small talk.
konuşma Notların hakkında seninle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk with you about your grades.
{i} laf
hakkında konuşmak O, çocukları hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. - She liked to talk about her kids.
boş laf
görüşme Sadece öğretmeninle bir görüşmem vardı. - I just had a talk with your teacher.
konuşma biçimi
{f} konuş Oğlan hoşlandığı kıza bir buket gül vereceğini, onunla konuşacağını ve onu bir kahve içmeye davet edeceğini belirtti. - The boy stated that he would give a bouquet of roses to the girl that he liked, talk with her, and invite her to have a coffee.
konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
{i} dedikodu O, şehrin dedikodusuydu. - He was the talk of the town.
{f} 1. konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
talk about
{i} söylenti
{i} söz
{i} hoşbeş
talk of hakkında ko
(Nükleer Bilimler) konuşum
lakırdı etmek
{f} görüşmek Sadece öğretmeninle bir görüşmem vardı. - I just had a talk with your teacher.
hükmü geçmek
(Tıp) talk En sevdiğiniz geç gece talk-show sunucusu kim? - Who's your favorite late night talk show host?
sohbet etmek Eski günlerdeki gibi sohbet etmek iyiydi. Bir ara yine konuşalım. - It was good chatting like old times. Let's talk again some time.
söylemek Hiçbir şey söylemeden uzun bir süre konuşmak mümkündür. - It is possible to talk for a long time without saying anything.
söz etmek Yaşlı öğretmen eski güzel günlerden söz etmeye başladı. - The old teacher began to talk about the good old days.
kelam
talk about
hakkında konuşmak O, çocukları hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. - She liked to talk about her kids.
talk a blue streak
(Ev ile ilgili) Çok ve hızlı konuşmak
talk someone into something
Birini birşeye inandırmak, birini birşeye ikna etmek
talk someone out of something
Birini birşeyden caydırmak, birini birşeyden vazgeçirmek
talk about
(Fiili Deyim ) -den söz etmek , -den bahsetmek
talk into
ikna et Erkek arkadaşımı bana bir yüzük alması için ikna ettim. - I talked my boyfriend into buying me a ring.
talk over
(Fiili Deyim ) konuşarak ikna etmek
talk over
anlaşılmaz konuşmak
talk over
üstünde konuş
talk over
hakkında konuşmak O, çocukları hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. - She liked to talk about her kids.
talk over
bahsetmek Ondan bahsetmeyin. - Don't talk about that.
talk s.t. over
bir şeyi konuşmak/görüşmek
talk show
sohbet programı
talk down to
aşağılayarak konuş
talk down to
{k} yüksekten bakan bir tavırla (biriyle) konuşmak; (birine karşı) fazlasıyla basit bir dil kullanmak
talk in circles
(Ev ile ilgili) Kafa karıştırıcı şekilde konuşmak
talk in one's sleep
sayıklamak
talk of the devil
(Muhasebe) 1. İti an çomağı hazırla. 2. İyi adam sözünün üstüne gelirmiş
talk a blue streak
jet gibi konuşmak
talk a mile a minute
çan çan etmek
talk about
bahsetmek Sanırım Rauf bundan Mine'ye bahsetmezse daha iyi olur. - I think it'd be better if Ertuğrul didn't tell Mine about this.
talk about
lafını etmek
talk at
boşuna konuşmak
talk away
durmadan konuşmak
talk away
konuşarak vakit geçirmek
talk back
iç konuşma Onun hakkında hiç konuşmak istemiyorsun, değil mi? - You don't want to talk about it at all, do you?
talk back to
karşılık vermek Öyle karşılık vermemelisin. - You should not talk back like that.
talk back to
karşı gelmek
talk big
övünmek
talk big
atıp tutmak
talk big
dem vurmak
talk business
iş konuşmak Yemek sırasında iş konuşma. - Don't talk about work at meal time.
talk down to
küçümseyici bir biçimde konuşmak
talk in circles
lafı ağzında gevelemek
talk in telephone numbers
bire bin katmak
talk into
-meye ikna etmek
talk nineteen to the dozen
hızlı ve sürekli konuşmak
talk nonsense
çene yormak
talk nonsense
saçmalamak Saçmalamayı bırak. - Stop your nonsense!
talk nonsense
zırvalamak
talk one's head off
birisinin kafasını şişirmek
talk one's way out of
içini dökmek
talk one's way out of
konuşup rahatlamak
talk out of
-memeye ikna etmek
talk out of
yapmamaya ikna et
talk out of
-den vazgeçirmek
talk over
görüşmek Sadece öğretmeninle bir görüşmem vardı. - I just had a talk with your teacher.
talk over
tartışmak Zevkler üzerine tartışmanın hiçbir anlamı yok. - There's no point in arguing over tastes.
talk round
caydırmak
talk round
ikna etmek Tanju bütün gece Mine'yi araba sürmesi için ikna etmeye çalıştı. - Faruk tried to talk Mine into driving all night.
talk round
fikrini değiştir
talk sense
mantıklı konuşmak
talk sense
makul konuşmak
talk shop
iş konuşmak Yemek sırasında iş konuşma. - Don't talk about work at meal time.
talk through one's hat
saçmalamak
talk through one's hat
palavra atmak
talk to
konuş Oğlan hoşlandığı kıza bir buket gül vereceğini, onunla konuşacağını ve onu bir kahve içmeye davet edeceğini belirtti. - The boy stated that he would give a bouquet of roses to the girl that he liked, talk with her, and invite her to have a coffee.
talk with a lisp
yanlış konuş
talky talk
gevezelik
talk a donkey's hind leg
bir eşek's arka bacak konuşmak
talk a good game
(deyim) (Amerikan konuşmna dili) inandırıcı konuşmak ama bunun gereğini yapamamak
talk a mile a minute
Hızlı konuşmak, çok konuşmak
talk a mile a minute
can can etmmek
talk a period of time away
belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
talk at
talk En sevdiğiniz geç gece talk-show sunucusu kim? - Who's your favorite late night talk show host?
talk at random
dem vurmak
talk back
(-e) sert şekilde karşılık vermek
talk back
(to) k. dili (-e) sert karşılık vermek
talk behind one´s back
birinin arkasından konuşmak
talk big
k. dili yüksekten atmak, fart furt etmek; büyük söylemek
talk loudly
sesli konuşmak
talk of the devil
(deyim) İti an çomağı hazırla
talk of the devil and he will appear
(deyim) Bkz. talk of the devil
talk of the devil and you will see:
iti an çomağı hazırla
talk of the town
Herkesin dilinde.Millet bunu konuşuyor.- Your nose ring iş the talk of the town
talk one's way out of
içini dökmek, konuşup rahatlamak
talk out of
out of konuşmak
talk over
tartışmakWe have serious problems here. Let's talk them over like adults."Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız." to discuss something.
talk past one another
birbirlerine geçmişlerinden bahsetmek
talk piffle
konuşmak saçmalamak
talk radio
konuşmak radyo Konuşma radyo tarafından yayınlandı. - The address was transmitted by radio.
talk sb into
bir şey yapmaya ikna etmek
talk sb out of
vazgeçirmek Gitmekten vazgeçirmek için Altemur'la konuşamadım. - I couldn't talk Yavuz out of going.
talk someone's ear off
(deyim) Birini çok konuşarak baymak
talk the talk, walk the walk
sözünün arkasında dur!
talk through so.'s hat
ile konuşmak çok. 'şapka
talk through the back of one's head
abuk subuk konuşmak
talk to
birisiyle konuşmak Gördüğüm şey hakkında birisiyle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk to someone about what I saw.
talk to a wall
(deyim) Boşa konuşmak, konuştuğu bir işe yaramamak
talk to s.o. like a Dutch uncle
k. dili birini paylamak/azarlamak
talk to the hand
el konuşmak Biz özel konuşmalıyız. - We must talk privately.
talk to the wind
rüzgar konuşmak
talk to you again
sizinle tekrar konuşuruz
talk to you later
siz daha sonra konuşmak
talk until one is blue in the face
dili damagi kurumak/dili damağına yapışmak
talk with
konuşma ile
talk with someone
Biriyle konuşmak Muhtemelen başka biriyle konuşmamız gerekecek. - We'll probably need to talk to someone else.
talk a period of time
belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
talk about
-den bahsetmek, -i konuşmak: They're talking about you. Seni konuşuyorlar
talk about
söz etmek Sana ondan söz etmeyi unuttum. - I forgot to tell you about her.
talk above smb.'s head
anlayamayacağı şekilde konuşmak
talk as you like
içinden geldiği gibi konuş
talk at cross purposes
ayrı telden çalmak
talk at random about
dem vurmak
talk away
gevezelik ederek zaman geçirmek
talk away
(Fiili Deyim ) sürekli konuşmak
talk away
konuşarak zaman geçirmek
talk back
{f} cevap vermek Annene küstahça cevap verme. - Don't answer your mother back.
talk back
(to) k.dili. (-e) sert karşılık vermek. talk behind one's back birinin arkasından konuşmak
talk back
{f} karşılık vermek Öyle karşılık vermemelisin. - You should not talk back like that.
talk baloney
(Fiili Deyim ) saçmalamak Kısa bir süre sonra o saçmalamaya başladı. - After a short while, he began to talk nonsense.
talk behind one's back
birinin arkasından konuşmak
talk behind someone's back
(deyim) arkasından konuşmak
talk big
büyük konuşmak
talk big
yüksekten atmak
talk big
{k} yüksekten atmak, fart furt etmek, böbürlenmek
talk billingsgate
ağzı bozuk olmak
talk billingsgate
küfürlü konuşmak
talk dirty
küfürlü konuşmak
talk dirty
pis konuşmak
talk down
baskın çıkmak
talk down
konuşarak kör iniş yaptırmak (uçak)
talk down
aşağılamak Neden beni sürekli aşağılamak zorundasın? - Why do you have to put me down all the time?
talk down
konuşarak bastırmak
talk down
(deyim) talk someone down daha fazla konuşarak susturmak. talk down to someone küçümseyerek hitap etmek
talk endlessly
çenesi düşmek
talk in circles
boşa kürek çekmek
talk in circles
boşuna uğraşmak
talk in one's sleep
uykuda sayıklamak
talk in superlatives
mübâlağalı konuşmak
talk in superlatives
abartılı konuşmak
talk indiscreetly
boşboğazlık etmek
talk into
(deyim) talk someone into sth. ikna etmek
talk large
büyük konuşmak
talk nineteen to the dozen
durmadan konuşmak
talk nonsense
saçma sapan konuşmak Kısa bir süre sonra, o saçma sapan konuşmaya başladı. - After a short while, he began to talk nonsense.
talk of the devil
iti an çomağı eline al
talk off the top of one's head
ezbere konuşmak
talk on
bahsetmek Ondan bahsetmeyin. - Don't talk about that.
talk on
hakkında konuşmak O, çocukları hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. - She liked to talk about her kids.
talk oneself hoarse
sesi kısılıncaya kadar konuşmak
talk oneself hoarse
dilinde tüy bitmek
talk out
(deyim) talk someone out of sth. caydırmak,vaz geçirmek
talk politics
politikadan konuşmak
talk pretentiously about
dem vurmak
talk round
hakkında konuşmak O, çocukları hakkında konuşmaktan hoşlanıyordu. - She liked to talk about her kids.
talk round
(deyim) talk someon round kandırmak
talk round
bahsetmek Ondan bahsetmeyin. - Don't talk about that.
talk s.o. into s.t
birini bir şeyi yapmaya ikna etmek
talk s.o.'s head off
{k} birinin kafasını şişirmek/ütülemek
talk s.t. out
bir şeyi bütün ayrıntılarıyla konuşmak/görüşmek
talk scandal
ileri geri konuşmak
talk scandal
dedikodu yapmak
talk sense
saçmalamamak
talk sense
anlamlı konuşmak
talk shop
(Fiili Deyim ) kendi işinden söz etmek
talk shop
mesleki işleri konuşmak
talk shop
işten konuşmak
talk show
talk show Favori talk show sunucun kim? - Who's your favorite talk show host?
talk smb. into believing smth
inandırmaya çalışmak
talk smb. into smth
inandırmak
talk smb. out of smth
caydırmak
talk smb. out of smth
vazgeçirmek Gitmekten vazgeçirmek için Altemur'la konuşamadım. - I couldn't talk Yavuz out of going.
talk smut
açık saçık konuşmak
talk the hind legs off a donkey
durmadan konuşmak
talk the hind legs off a donkey
kafa şişirmek
talk the hind legs off a donkey
boş konuşmak Boş konuşma. - Don't talk nonsense!
talk through
(deyim) talk through (the top of) one's hat [kd] bilmedigi bir konuda konusmak,kafadan atmak,sacmalamak
talk through one's hat
uydurmak
talk through one's hat
bilmişlik yapmak
talk through one's hat
kıçından uydurmak
talk through one's hat
ahkâm kesmek
talk through one's hat
kafadan atmak
talk to
hitap etmek
talk to oneself
kendi kendine konuşmak Kendi kendine konuşmaktansa başkalarını dinlemeyi tercih eder. - She would rather listen to others than talk herself.
talk to s.o. like a
{k} birini paylamak/azarlamak
talk to smb
azarlamak
talk to smb
konuşmak Notların hakkında seninle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk with you about your grades.
talk turkey
açık konuşmak
talk turkey
dobra dobra konuşmak
talk turkey
yüzüne söylemek
talk turkey
{k} ciddi bir şekilde iş konuşmak; ciddi bir şekilde konuşmak
talk up
istediğini söylemek
talk up
yüksek sesle konuşmak Harun'a çok yüksek sesle konuşmak zorunda olmadığını söyledim. - I told Haldun he didn't have to talk so loudly.
talk up
sesli konuşmak
talk up
övmek
talk up
rahat konuşmak
talk wild
saçmalamak Kısa bir süre sonra o saçmalamaya başladı. - After a short while, he began to talk nonsense.
talk wild
saçma sapan konuşmak Kısa bir süre sonra, o saçma sapan konuşmaya başladı. - After a short while, he began to talk nonsense.
talk wild
lâfını bilmeden konuşmak
talk wild about
dem vurmak
talk without thinking
ağzına geleni söylemek
talk#into
ikna et Erkek arkadaşımı bana bir yüzük alması için ikna ettim. - I talked my boyfriend into buying me a ring.
talk#over
üstünde konus
Türkçe - Türkçe

talk teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) Doğum ağrısı
özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
çene yarıştırma
Deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
talk pudrası
Nişasta, bizmut, karbonat vb. ile karıştırılarak yapılan, özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan pudra
talk şist
Talktan oluşmuş billûr şist
İngilizce - İngilizce

talk teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

A conversation
What is being said about a subject of interest She is the talk of the day.
A lecture
To communicate, usually by means of speech Although I don't speak Chinese I managed to talk with the villagers using signs and gestures.
To discuss We're not talking rocket science here: it should be easy.
{v} to speak, prate, converse, discourse
{n} speech, conversation, discourse, tale, a public conference with or among Indians, and an official verbal communication
A utility to give real-time and interactive user to user communication in a tty Users ``talk'' by typing and reading one anothers text in the upper and lower halfs of the tty An now outdated version of Ethiopic Talk is still available
Text telephone: a service that permit two people who are logged in to host computers to engage in a split-screen "conversation," in which what one user types is presented on the top half of both screens while the other user's typing is presented on the bottom half of both screens Available on OAK
A protocol that allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion See also Internet Relay Chat
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in real-time
A UNIX command that enables users to talk in real-time similar to Internet Relay Chat
talk to a user
talk is another command you can type at the Unix% or WWW% if you are able to locate someone on the server (See my definition above on Finger ) When the command 'talk _____' (fill in the blank with the person's login name) is executed, your screen splits in half If your party that you are ringing respond to the message at the bottom of his/her screen, then you can have a conversation, as though you are on the phone Neat huh? Take a look at my labreport for more on this! Oh by the way to end your conversation use the command C-c or C-z Have fun!!
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect"
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words"
a speech that is open to the public; "he attended a lecture on telecommunications"
a program that lets you speak to someone elsewhere in the world using your modem and Internet connection instead of your telephone You need a soundcard and microphone, and the other person must be using the same program you are Also known as Voice On the Net (VON) The term 'talk' is also used to describe the kind of typed chat that takes place between two people rather than a group in a chat room
reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!"; "The former employee spilled all the details"
divulge confidential information or secrets; "Be careful--his secretary talks"
deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next week"; "Did you ever lecture at Harvard?"
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion
Discussion and debate
Like the talk in an IRC chat, this is the simplest method of communication, and is used for speaking with people in the same room See the MOOing 101 tutorial for more information
talk to another user - two way screen-oriented communication program
chatty topic Groups that discuss controversial topics such as politics, religion, and current affairs Opinions can be very explicit and extreme because there are no hold backs
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history" an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here" (`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger" idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately" express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize" exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
Board
USENET's version of talk radio
an internet command to have a 1-to-1 exchange of messages with another internet user; similiar to a phone conversation
A UNIX utility that allows one user to communicate instantaneously with another user
A UNIX program which allows two users on different machines to carry on a dialogue in real time by typing messages into a split screen
any noise a prop makes, such as two coins clinking
to talk shop: see shop
Talk is a UNIX protocol that lets two people conduct a real-time, text-based "conversation" over the Internet A conversation can be initiated by using the command "talk" followed by the e-mail address of the person with whom you wish to speak at the UNIX command line
A program that allows two users to communicate using keyboards and display screens Each user's screen is divided in half; one half shows what the user types, while the other half shows what the other person types
When a handset is powered on, and is engaged in a voice or data call Talk time is the approximate length of time that a fully charged battery will last while on a continuous call, under ideal conditions, before needing to be recharged
To speak freely; to use for conversing or communicating; as, to talk French
To cause to be or become by talking
To consume or spend in talking; often followed by away; as, to talk away an evening
To deliver in talking; to speak; to utter; to make a subject of conversation; as, to talk nonsense; to talk politics
To confer; to reason; to consult
to converse familiarly; to speak, as in familiar discourse, when two or more persons interchange thoughts
To utter words; esp
To prate; to speak impertinently
The act of talking; especially, familiar converse; mutual discourse; that which is uttered, especially in familiar conversation, or the mutual converse of two or more
Report; rumor; as, to hear talk of war
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately"
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
(`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger"
You can use the expression talking of to introduce a new topic that you want to discuss, and to link it to something that has already been mentioned. Belvoir Farms produce a delicious elderflower tea. Talking of elderflower, you might wish to try Elderflower Champagne
Subject of discourse; as, his achievment is the talk of the town
an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here"
{f} communicate with spoken words, converse, speak; gossip, spread rumors; chitchat; lecture; reveal secret information
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history"
If you talk something such as politics or sport, you discuss it. The guests were mostly middle-aged men talking business
If you talk a particular language or talk with a particular accent, you use that language or have that accent when you speak. You don't sound like a foreigner talking English They were amazed that I was talking in an Irish accent
If someone talks when they are being held by police or soldiers, they reveal important or secret information, usually unwillingly. They'll talk, they'll implicate me
You can use talk to say what you think of the ideas that someone is expressing. For example, if you say that someone is talking sense, you mean that you think the opinions they are expressing are sensible. You must admit George, you're talking absolute rubbish
If you say that something such as an idea or threat is just talk, or all talk, you mean that it does not mean or matter much, because people are exaggerating about it or do not really intend to do anything about it. Has much of this actually been tried here? Or is it just talk?
{i} conversation; speech, lecture; meeting; rumor; manner of talking
emphasis You can say talk about before mentioning a particular expression or situation, when you mean that something is a very striking or clear example of that expression or situation. Took us quite a while to get here, didn't it? Talk about Fate moving in a mysterious way!
If people are talking about another person or are talking, they are discussing that person. Everyone is talking about him People will talk, but you have to get on with your life. Talk is also a noun. There has been a lot of talk about me getting married
You can say that you are talking a particular thing to draw attention to your topic or to point out a characteristic of what you are discussing. We're talking megabucks this time
If you talk on or about something, you make an informal speech telling people what you know or think about it. She will talk on the issues she cares passionately about including education and nursery care He intends to talk to young people about the dangers of AIDS. = speak Talk is also a noun. A guide gives a brief talk on the history of the site
If you talk to someone, you tell them about the things that are worrying you. You can also say that two people talk. Your first step should be to talk to a teacher or school counselor We need to talk alone Do ring if you want to talk about it I have to sort some things out. We really needed to talk. Talk is also a noun. I think it's time we had a talk
If you talk to someone, you have a conversation with them. You can also say that two people talk. We talked and laughed a great deal I talked to him yesterday When she came back, they were talking about American food Can't you see I'm talking? Don't interrupt. Talk is also a noun. We had a long talk about her father, Tony, who was a friend of mine. = conversation
When you talk, you use spoken language to express your thoughts, ideas, or feelings. He was too distressed to talk The boys all began to talk at once Talk is also a noun. That's not the kind of talk one usually hears from accountants
Talks are formal discussions intended to produce an agreement, usually between different countries or between employers and employees. Talks between striking railway workers and the Polish government have broken down
talk a blue streak
To talk for a long time, at great length, or to the point of tedium She's normally a quiet person, but she will talk a blue streak about fashion, if you let her.
talk a mile a minute
to speak quickly or excessively They spent the whole visit talking a mile a minute and then went home and phoned each other!.
talk about
Used to draw attention to the speaker's characterization of someone or something Talk about a smooth talker! Did you hear his TV speech?.
talk back
To reply impertinently; to answer in a cheeky manner
talk cock
To talk nonsense or engage in idle chatter
talk dirty
To use profane language, especially sexual vulgarities for the purpose of arousal I love it when you talk dirty.
talk down
To negotiate a lower price If he offers a very high price, see if you can talk him down before you agree to anything.
talk down
To speak condescendingly or as though the listener is inferior She didn't like how he talked down to her as though she didn't understand.
talk in circles
To argue a point by repetition of the same theme, sometimes by using different words, but without making any progress
talk is cheap
It is easy to make boastful or unrealistic statements which are not supported by actions or evidence "Talk is cheap," said Long Bill Hodge. "What we want is the goods. Dope one of the guards to-night.".
talk like an apothecary
To prattle "You do not talk like an apothecary," said Nadir, "if you expect that I could exist upon them in the way you suggest.".
talk of the devil
Alternative form of speak of the devil
talk of the town
A subject discussed by many people
talk one's way out of
To avoid doing something by speaking to someone using (possibly false) logic and reasons He managed to talk his way out of painting the fence.
talk out of turn
To make a remark or provide information when it is inappropriate or indiscreet to do so, or when one does not have permission or the authority to do so A judge admonished rock star Courtney Love after she showed up two hours late for a hearing on drug charges and talked out of turn in court.
talk out one's ass
To speak authoritatively on a subject which one actually knows little about; to exaggerate
talk over
to discuss
talk over
to persuade someone; to talk around
talk radio
Programming format with discussions about topical issues
talk radios
plural form of talk radio
talk shit
To talk nonsense or to lie
talk shit
To talk badly about something
talk shite
To talk nonsense or to lie
talk shite
To talk badly about something
talk shop
To discuss one's work, business or profession
talk shop
An organization or other group that is all talk and no action
talk shop
A place where people gather to have conversation or discussion which is usually of an informal nature
talk show
A television or radio programme in which a host converses on various topics with guests who may be experts, celebrities, or members of the listening or viewing audience
talk smack
To talk aggressively or boisterously Eric was great at talking smack. He'd see a guy walking around who was bigger than all of us and tell me, "That guy can totally kick your ass," just to start up with me.
talk smack
To slander On another blog, one commentator wrote: "To me it is like rumors and people talking smack; the more you yell about it the more truthful it seems to others.
talk someone under the table
To bore (someone) with excessive talk
talk someone's ear off
To talk excessively or far more than is wanted or appreciated If he can get you on the phone, he'll talk your ear off, every time.
talk the talk
To speak like an expert; to exhibit one's knowledge of a subject When it comes to reducing nuclear emissions, he talks the talk, but it remains to be seen if he walks the walk.
talk the talk
To make empty discussion without taking appropriate action Some leaders only talk the talk and aren't prepared to take any risks.
talk through one's hat
To speak lacking expertise, authority, or knowledge; to invent or fabricate facts "Did he, though, Lady Lawless? That's good. Well, I guess he was only talking through his hat.".
talk through one's hat
To assert something as true or valid; to bluff He's conceited and opinionative and argues all the time, even when he knows perfectly well that he's talking through his hat.
talk to the hand
Used to dismiss another person's argument by indicating that the speaker (or writer) is not prepared to hear (or read) anything further that the other person has to say (or write) Girl, you can talk to the hand 'cause I ain't listenin' no more.
talk turkey
To talk or negotiate plainly, frankly, or seriously This will mean talking turkey about the timing of steps for each side to take, and verification measures.
talk up
To talk about (something or someone) in such a way as to make the thing or person sound better than it actually is
talk up
To talk louder
talk-radio
Alternative spelling of talk radio
talk over
speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion; "We discussed our household budget"
talk over
If you talk something over, you discuss it thoroughly and honestly. He always talked things over with his friends We should go somewhere quiet, and talk it over Talk over problems, don't bottle them up inside
talk over
discuss, dwell on -
talk show
guest show, interview show, television program which includes mostly interviews
talk a blue streak
(Ev ile ilgili) Talk very much and very rapidly
talk in circles
(Ev ile ilgili) Talk in a confusing or roundabout manner
talk of the devil
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
talk of the devil and in he walks
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
talk a good game
(deyim) (US colloq.) talk convincingly yet fail to act effectively
talk a mile a minute
(deyim) Speak quickly or excessively
talk of the town
Main sensational item around town, being in the public's eye, hot news of the day, what everyone is talking about
talk someone's ear off
(deyim) Talk excessively or far more than is wanted or appreciated If he can get you on the phone, he'll talk your ear off, every time.
talk to the hand
(Argo) "Talk to the hand" (or "tell it to the hand") is an English language slang phrase associated with the 1990s. It originated in African American Vernacular English as a contemptuous and urbanized way of saying that no one is listening, and is often elongated to a phrase such as "Talk to the hand, because the ear's not listening" or "Talk to the hand, (be)cause the face don't understand". "Talk to the hand" is often considered to be a sarcastic, or obnoxious phrase, and is commonly associated with urban black youths, especially black women, as well as teenage valley girls who adopted it. The phrase was popularized by actor and comedian Martin Lawrence in his 1992 sitcom Martin
talk about
discuss or mention; "They spoke of many things"
talk about
chat about, discuss (something or someone)
talk about
to consider or examine in speech or writing; "The article covered all the different aspects of this question"; "The class discussed Dante's `Inferno'"
talk away
chatter, prattle, talk a lot
talk back
{i} discussion forum on the Internet which appears at the bottom of an article or news item or other (wherein readers/surfers may write their response)
talk back
If you talk back to someone in authority such as a parent or teacher, you answer them in a rude way. How dare you talk back to me! I talked back and asked questions
talk back
{f} answer rudely, sass, respond with gall
talk big
show off, boast
talk down
To talk down someone who is flying an aircraft in an emergency means to give them instructions so that they can land safely. The pilot began to talk him down by giving instructions over the radio
talk down
belittle through talk
talk down
speak in a condescending manner, as if to a child; "He talks down to her"
talk down
If someone talks down a particular thing, they make it less interesting, valuable, or likely than it originally seemed. They even blame the government for talking down the nation's fourth biggest industry Businessmen are tired of politicians talking the economy down. talk up
talk large
brag, boast, show off
talk nonsense
say silly or stupid things
talk of the devil
speaking of something bad and then the bad appears
talk round
If you talk someone round, you persuade them to change their mind so that they agree with you, or agree to do what you want them to do He went to the house to try to talk her round It advises salesmen to talk round reluctant customers over a cup of tea
talk sense
speak with taste, speak regarding matters of interest
talk shop
discuss work-related matters; "As soon as they met, the linguists started to talk shop"
talk shop
talk about business matters, discuss business
talk show
A talk show is a television or radio show in which famous people talk to each other in an informal way and are asked questions about different topics. = chat show. A television or radio show in which noted people, such as authorities in a particular field, participate in discussions or are interviewed and often answer questions from viewers or listeners. a television show in which famous people answer questions about themselves British Equivalent: chat show. Radio or television program in which a well-known personality interviews celebrities and other guests. The late-night programs hosted by Johnny Carson, Jay Leno, David Letterman, and Conan O'Brien have emphasized entertainment, incorporating interludes of music or comedy. Other talk shows have focused on politics (see David Susskind), controversial social issues or sensationalistic topics (Phil Donahue), and emotional therapy (Oprah Winfrey). See also Merv Griffin; Larry King; Jack Paar
talk through one's hat
talk nonsense; boast, show off, brag
talk turkey
speak honestly, speak frankly; speak seriously, get to the point; (Slang) perform oral sex
talk up
If someone talks up a particular thing, they make it sound more interesting, valuable, or likely than it originally seemed. Politicians accuse the media of talking up the possibility of a riot
Türkçe - İngilizce

talk teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

(Tıp) tak
(Tıp) talk Who's your favorite talk show host? - Favori talk show sunucun kim?
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) talc
talc
talc, talcum
talcum
talk at
talk show
talk show Who's your favorite talk show host? - Favori talk show sunucun kim?
talk