so

listen to the pronunciation of so
İngilizce - Türkçe
bu yüzden
böyle
öyle
şöyle
böylece
çok
bundan dolayı
de
kadar
demek ki
o kadar
pek
öyleki
da
(İnşaat) böylelikle
aynen
pek âlâ
diye
şartı ile
{ü} öyle mi
{s} böyle; şöyle; öyle: That's just not so! Öyle değil, efendim! If that's so, I'll have to go. Öyleyse gitmeye mecburum
bağ
yani
conj. için
demek
ması için
e ne olacak?
bu/o yüzden, bundan/ondan dolayı; bunun/onun sonucunda: I was sitting in the back, so I couldn't see the stage well. Arkada
böyle, böylece; şöyle, şöylece; öyle, öylece: While I was so doing the doorbell rang. Böyle yaparken kapı zili çaldı. Hold the knife
(bağlaç) için, diye, yani, bu yüzden, ması için
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
(isim) sol [müz.]
{i} sol [müz.]
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat (safety observer; special operations)
bu cihetle
bunun için
müddetçe
bu veya şu sebepten
için
öylesine
yeter
bu
Ya! demek ki
ve
kafi
ondan dolayı
de (dahi anlamında)
şöylece
bu takdirde
öylece
o yüzden
güya
bu kadar
demek (ki)
o derece
bu nedenle
onun sonucunda
bunun sonucunda
denli
onun için
bunun üzerine
yanii
vesair
so so
şöyle böyle
even so
yine de

Yine de... bana tokat atmak zorunda değildi! - Even so ... she didn't have to slap me!

solar
{s} güneş

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

so far
şimdiye kadar

Şimdiye kadar, eyleminiz tamamen sebepsiz görünmektedir. - So far, your action seems completely groundless.

Kaoru, şimdiye kadar en iyi tepki sizinki - büyük ödülü kazanırsınız. - Kaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.

so what
ne olmuş

Başaramamışsa ne olmuş yani? - If he fails, so what?

Evet, onu öptüm. Ne olmuş? - Yes, I kissed him. So what?

so what
{k} (deyim) ne farkeder ,ne olacak yani
so what
ne yani
so far
şimdiye dek

Şimdiye dek harika bir hayat yaşadım. - I've had a great life so far.

so as to
-mek için: He did this so as to prevent theft. Bunu, hırsızlığı önlemek için yaptı
so on
buna benzer

Dolma kalemlere, defterlere ve buna benzer şeylere ihtiyacım var. - I need pens, notebooks and so on.

so far
şu ana kadar

Şu ana kadar Texas'ı nasıl buldunuz? - How do you like Texas so far?

Şu ana kadar kaç tane bilgisayarın oldu? - How many computers have you had so far?

so what
nolmuş yani
So far, so good
Şimdiye/Buraya kadar her şey yolunda
So what
E?/Ne olacak?
so do i
ben de

Babam balık tutmayı sever; aynı şekilde ben de. - My father likes fishing, and so do I.

O jazz sever, ve ben de öyle. - He likes jazz, and so do I.

so far
belirli bir yere kadar
so far as
kadarıyla

Bildiğim kadarıyla böyle bir sözcük yok. - So far as I know, there is no such word.

O, bildiğim kadarıyla, güvenilir bir arkadaştır. - He is, so far as I know, a reliable friend.

so far so good
şimdiye kadar her şey iyi
so far so good
buraya kadar çok iyi
so long
hoşçakal
so long as
-dikçe
so long as
sürece

Burada kaldığın sürece güvendesin. - You are safe so long as you stay here.

Yaşadığım sürece nezaketini asla unutmayacağım. - I will never forget your kindness so long as I live.

so long as
-mek şartıyla
so many
bu kadar

Keşke bu kadar çok sorunumuz olmasa. - I wish we didn't have so many problems.

Neden her zaman bu kadar çok soru soruyorsun? - Why do you always ask so many questions?

so much
o kadar

O kadar fazla ödemeye param yetmez. - I cannot afford to pay so much.

O kadar çok sigara içmesen iyi olur. - You had better not smoke so much.

so on
falan filan
so that
-mesi için
so that
öyleki
so to say
tabiri caizse
so to say
tabir caizse
so what
ee nolmuş
so what
ne farkeder
so what
ne çıkar
so and so
vesaire
so and so
keza
so as
veçhile
so as
gibi suretle
so as
kadar gibi suretle
so as
ki
so as
veçhile için ki
so as to
-mek amacıyla
so as to
-mek için
so be it
olursa olsun
so far
o kadar uzak

Sadece o kadar uzaklaşabilirsin. - You can only go so far.

so far
belirli bir mesafe
so far as
bir dereceye kadar
so kind as to
lütfetmek
so long as
-mek koşuluyla
so long!
hoşça kal!

Hoşça kal ve tüm balıklar için teşekkürler! - So long, and thanks for all the fish!

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

so many
belirli bir miktar
so much as
ne kadar çok olursa
so much more
kat be kat
so much more
kat kat fazla
so much so that
şöyle ki
so much so that
öyle ki
so that
ta ki
so that
öyle
so that
o kadar ki
so that
-sin diye
so then
şu halde
so to say
güya
so to say
sözde
so you must lie in it
kendi düşen ağlamaz
So long
Güle güle
So what
ne olmuş yani

Başaramamışsa ne olmuş yani? - If he fails, so what?

So what
Bana ne
So what
ne var bunda
so amazed to
çok şaşır
so as
için

İşitebilmek için önde oturdu. - He sat in the front so as to be able to hear.

Trene zamanında yetişmek için acele etti. - He hurried so as to be in time for the train.

so as
amacıyla

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

so as to
-cek biçimde
so as to
için

İşitebilmek için önde oturdu. - He sat in the front so as to be able to hear.

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

so called
sözümona
so called
sözde
so far
buraya kadar
so far
bu zamana dek
so long as
eğer
so long as
şartıyla

Altıdan sonra olmak şartıyla herhangi bir zamanda olur. - Any time will do so long as it is after six.

so many
pekçok
so much
o kadar çok

O kadar çok televizyon izlemeseydi, çalışmak için daha fazla zamanı olurdu. - If he did not watch so much television, he would have more time for study.

Para için o kadar çok kaygılanma. - Don't worry about money so much.

so much
çok

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

Sizi çok güldürecek ne oldu? - What happened to make you laugh so much?

so much for
-in sonu
so pleased to
çok memnun ol
so that
öyle ki
so that
ki
so to speak
tabir caizse
so to speak
yani
so to speak
adeta

O, adeta, sudan çıkmış balık gibi. - He is, so to speak, a fish out of water.

so-and-so
falan kişi/şey
so-and-so
filanca
so-and-so
Allah'ın cezası kimse
so-so
şöyle böyle
so far
belirli bir yere kadar; belirli bir mesafe: They can only go so far before they run out of gas. Benzin tükeninceye kadar
so am i
öylesine i am
so am i
Ben de
so as to be
-mek için
so dry, no tears to cry
ağlamaktan göz yaşları bitmiş
so far as
olduğu sürece
so far as
-diği derecede/kadar

insofar as (or that), to the extent that, to such an extent.

so far as I know
Bence, bildiğim kadarıyla
so far as I'm concerned
Bence, bana göre
so far away
Çok uzaklarda
so far so god
su ana dek her şey yolunda
so forth
Bkz. and so forth
so happy
çok mutlu
so long as
Madem, için So long as you're driving into town, why not give me a ride? 3
so long as
Sürece We will stay so long as you need us
so loud
çok gürültülü
so many men so many ideas
(Atasözü) Zevkler ve renkler tartışılmaz
so on
vb
so on and so forth
Falan, filan, vesaire, ve benzerleri
so-wielding
kement kullanan
so that
böylece

Kornaya bas böylece araba geçmemize izin verecek. - Blow the horn so that car will let us pass.

Vücut için uygun bir cenaze yap böylece ruh cennete ulaşabilir. - Have a proper funeral for the body so that the soul can reach to heaven.

so far as
e göre
so so
fena değil
so so
eh işte
so so
idare eder
so as
kadar

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

İstasyona kadar öyle yapmaya çalış. - Try to do so as far as the station.

so as to
-ecek bir şekilde
so so
pek iyi değil
so that
bu durum üzerine
so then
bunun için
so to speak
deyim yerindeyse
so what
nedir yani!
solar
güneş ile ilgili
solar
(Tıp) soler
solar
güneşe ait
So as to
-mak için
be so
olmak çok
so as to
1. -mek için: He did that so as to annoy me. Beni kızdırmak için yaptı. 2. -ecek bir şekilde: He coughed so as to attract Selmin´s attention. Selmin´in dikkatini çekecek bir şekilde öksürdü
so be it
olsun

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

so much so
o kadar ki
so of
öylesine
so so
öyle öyle
so soon
çok yakında

Güllerin çok yakında çiçek açacağını sanmıyorum. - I don't think the roses will bloom so soon.

Buraya çok yakında varacağını düşünmedim. - I didn't think you'd get here so soon.

so that
sin diye, ...mek için, ...mesi için, ... için
so that
öyle böyle
so to speak
bir bakıma
so to speak
güya
so to speak
sözde
so to speak
sözün gelişi
solar
güneşsel
So be it
Olsun./Öyle olsun
So long
Hoşça kal!

Hoşça kal ve tüm balıklar için teşekkürler! - So long, and thanks for all the fish!

Şimdilik hoşça kal, sonra görüşürüz. - So long, see you later.

So there
{k} işte! (Kızgınlıkla söylenen bir sözü pekiştirmek için kullanılır.): Furthermore, I shall have your electricity cut off. So there!
so as to
mak için
so as to
ecek şekilde
so far
bir yere kadar
so long
şimdilik hoş çakal
so long as
kadar

Saçları yere ulaşacak kadar uzundu. - Her hair was so long as to reach the floor.

Üç kişi, onlardan ikisi ölene kadar bir sırrı saklayabilir. - Three people can keep a secret so long as two of them are dead.

so much
bu kadar

Keşke bacağım bu kadar çok acımasa. - I wish my leg didn't hurt so much.

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

so much for
-e bakın
so that
diye

Herkes beni duyabilsin diye yüksek sesle konuştum. - I spoke loudly so that everyone could hear me.

Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum. - I am training hard so that I may win the race.

so that
onun için

Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı. - The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more.

so there
(deyim) iste o kadar!
so to speak
tabiri caizse

Tabiri câizse bu konuksever bir cümle. - And that's a welcoming sentence, so to speak.

Tabiri caizse, o yürüyen bir sözlüktür. - He is, so to speak, a walking dictionary.

so to speak
sanki
İngilizce - İngilizce
shut out
significant other
Alternative form of So
A Mon-Khmer-speaking people of Laos and Thailand
To this or that extent

I need a piece of cloth so long.

therefore

He wanted a book, so he went to the library.

In that state, with that attribute. Replaces the aforementioned adjective phrase

But if I had been more fit to be married, I might have made you more so too.

In this or that manner

Place the napkin on the table just so.

true

You are responsible for this, is that not so?.

A syllable used in solfège to represent the fifth note of a major scale
homosexual

Is he so?.

Used after a pause for thought to introduce a new topic, question or story

So, there was this squirrel stuck in the chimney.

Very much

That is so not true!.

The statistic reporting the number of strikeouts recorded by a pitcher; K
Very

It’s not so bad.

Shortened form of "So what?"

You park your car in front of my house every morning. So?.

Symphony orchestra
In order that

Eat your broccoli so you can have dessert.

Significant other (romantic partner)
Someone
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat" to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!" (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells" in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets" to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day" in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she
in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets"
{a} in like manner, thus, provided
{i} large orchestra that performs symphonic compositions (made up of string, woodwind, brass, and percussion sections)
in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she
to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day"
to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!"
(usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells"
Southern Oscillation
I tkho we exclusive
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat"
A significant other, as in a friend, spouse, child or other loved one Also called a Supporter
Times struck out - batter
{ü} well (used to express surprise, amazement, indifference, inquiry, etc.)
In such manner; to such degree; used correlatively with as or that following; as, he was so fortunate as to escape
In that manner or degree; as, indicated (in any way), or as implied, or as supposed to be known
In like manner or degree; in the same way; thus; for like reason; whith equal reason; used correlatively, following as, to denote comparison or resemblance; sometimes, also, following inasmuch as
Sea Organization
{s} true, accurate, factual
An interjection used to introduce a question
In the same manner; as has been stated or suggested; in this or that condition or state; under these circumstances; in this way; with reflex reference to something just asserted or implied; used also with the verb to be, as a predicate
Very; in a high degree; that is, in such a degree as can not well be expressed; as, he is so good; he planned so wisely
Provided that; on condition that; in case that; if
Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you are; a word used esp
Well; the fact being as stated; used as an expletive; as, so the work is done, is it? Is it thus? do you mean what you say? with an upward tone; as, do you say he refuses? So? About the number, time, or quantity specified; thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so in the country; I have read only a page or so
It is well; let it be as it is, or let it come to pass; used to express assent
The case being such; therefore; on this account; for this reason; on these terms; used both as an adverb and a conjuction
to cows; also used by sailors
and; also, too
You say `So?' and `So what?' to indicate that you think that something that someone has said is unimportant. `My name's Bruno.' --- `So?' `You take a chance on the weather if you holiday in the UK.' --- `So what?'
emphasis You can use so in front of adjectives and adverbs to emphasize the quality that they are describing. He was surprised they had married -- they had seemed so different What is so compromising about being an employee of the state?
You can use so in conversations to show that you are accepting what someone has just said. `It makes me feel, well, important.' --- `And so you are.' `You know who Diana was, Grandfather.' --- `So I do!' `Why, this is nothing but common vegetable soup!` --- `So it is, madam.'
You can use so in conversations to introduce a new topic, or to introduce a question or comment about something that has been said. So how was your day? So you're a runner, huh? So, as I said to you, natural medicine is also known as holistic medicine And so, to answer your question, that's why your mother is disappointed `I didn't find him funny at all.' --- `So you won't watch the show again then?'
You can use so in stories and accounts to introduce the next event in a series of events or to suggest a connection between two events. The woman asked if he could perhaps mend her fences, and so he stayed I thought, `Here's someone who'll understand me.' So I wrote to her And so Christmas passed
emphasis You can use sothat and soas to emphasize the degree of something by mentioning the result or consequence of it. The tears were streaming so fast she could not see The deal seems so attractive it would be ridiculous to say no He's not so daft as to listen to rumours. see also insofar as
You use and so on or and so forth at the end of a list to indicate that there are other items that you could also mention. the Government's policies on such important issues as health, education, tax and so on
so much the better: see better ever so: see ever so far so good: see far so long: see long so much for: see much so much so: see much every so often: see often so there: see there. Somalia (in Internet addresses). Variant of sol
vagueness You use or so when you are giving an approximate amount. Though rates are heading down, they still offer real returns of 8% or so Matt got me a room there for a week or so when I first came here
You use the structures notso much and not so muchas to say that something is one kind of thing rather than another kind. I did not really object to Will's behaviour so much as his personality
You use so much and so many when you are saying that there is a definite limit to something but you are not saying what this limit is. There is only so much time in the day for answering letters Even the greatest city can support only so many lawyers
You use so, so that, and so as to introduce the reason for doing the thing that you have just mentioned. Come to my suite so I can tell you all about this wonderful play I saw in Boston He took her arm and hurried her upstairs so that they wouldn't be overheard I was beginning to feel alarm, but kept it to myself so as not to worry our two friends
You use so and so that to introduce the result of the situation you have just mentioned. I am not an emotional type and so cannot bring myself to tell him I love him People are living longer than ever before, so even people who are 65 or 70 have a surprising amount of time left There was snow everywhere, so that the shape of things was difficult to identify
so Usually pronounced for meanings 1., 6., 7., 8., 9
pron. thus; close to, approximately
conj. in order that
in this way; to such an extent; to what extent; therefore; very much
and 17
You use so to refer back to something that has just been mentioned. `Do you think that made much of a difference to the family?' --- `I think so.' If you can't play straight, then say so `Is he the kind of man who can be as flexible as he needs to be?' --- ` Well, I hope so.'
You can use so with actions and gestures to show a person how to do something, or to indicate the size, height, or length of something. Clasp the chain like so
If you say that a state of affairs is so, you mean that it is the way it has been described. Gold has been a poor investment over the past 20 years, and will continue to be so It is strange to think that he held strong views on many things, but it must have been so
so be it
An indication of acceptance, especially of a situation which is not entirely favorable

So be it, then. Born in throes, 't is fit that man should live in pains and die in pangs. So be it, then! Here's stout stuff for woe to work on. So be it, then.

so crazy it just might work
Possibly feasible though unconventional; plausible and previously unconsidered as a course of action
so far
Until now; previously; yet

How is your driving lessons? - So far, pretty good.

so fashion
in this way; like this; so; thus

Certain adverbs may take the suffix of manner fæšən, which does not change their meaning: sṓfæšən ‘thusly,’ .

so long
Goodbye; a greeting used when leaving or departing from a person or place
so long as
Depending upon some condition or requirement; provided that; if, assuming; as long as

I don't mind if he stays there, so long as he cleans up after himself when he's done.

so long, and thanks for all the fish
goodbye
so many
A certain number of

But the fact of the matter is, there's only so many people we can take, it's time to take Canada over there.

so many
Great in number; very numerous; a large number of

I am honored and humbled to stand here, where so many of America's leaders have come before me, and so many will follow.

so much
A demonstrated amount

So much, he replied, sprinkling a small pile of the powder on the table.

so much
A particular amount, often a large or excessive amount

There is only so much you can remember.

so much
Great in quantity, degree etc

There has been so much snow, I can't open the door.

so much
To a certain degree or extent

Identical twins are so much alike, it is difficult to identify them.

so much as
Even; suggests a minimum, especially regarding what might be expected

Without so much as asking, he walked into the office and started digging through their files.

so much for
An expression of disregard, or resignation; something said upon giving up, quitting, or disposing of something

Well, I guess it'll never work. So much for that idea.

so quiet one can hear a pin drop
Said during a lull in a normally bustling place or scene, or as the result of a sudden dramatic or tense moment
so that
Indicates purpose; in order that

He seized his axe, which he had made very sharp, and as the leader of the wolves came on the Tin Woodman swung his arm and chopped the wolf's head from its body, so that it immediately died.

so there
A defiant expression used to finish a poorly-made argument

Well, well, I'll break your vase in return, so there.

so to speak
In a manner of speaking
so what
A reply to an unimportant or irrelevant statement, indicating indifference on the part of the speaker

I lost my old red shoes. - So what? Get a new pair.

so-and-so
A name used to take the place of an epithet

That miserable so-and-so messed up my work!.

so-and-so
Anything generic

He will tell you to do so-and-so, but read the instructions first, anyway.

so-and-so
A placeholder name, used when a name is not known; a generic name

She told me to ask so-and-so, but he didn't know, either.

so-called
So named; called by such a name, with a very strong connotation that the item is not worthy of that name
so-called
Same as above, without the negative connotation

The so-called Ising model.

so-so
Neither good nor bad; tolerable, passable, indifferent

The dessert was pretty good, but the meal was so-so.

so-so
Neither very well nor very poorly

He performed so-so during the tryouts, and the coach was undecided whether to add him to the team or not.

so long
see you later, good-bye (farewell greeting)
so long
Used to express goodbye
so far as
insofar as (or that), to the extent that, to such an extent
so much for
(deyim) Enough has been said or done about. Used to point out that you have finished with one thing or are going to take up something else

I have nothing more to say to you, Tommy, and so much for that, Mary said angrily.

SOL
Stoppages of leave
SOL
Statute of limitations
SOL
Standards of Learning
SOL
Sleep Onset Latency
SOL
shit out of luck, meaning that luck has run out; an impasse has been reached (figuratively or literally)
SOL
Speed of light
Sol
A diminutive of the male given name Solomon
sol
Gold
sol
A solar day on Mars (equivalent to 24 hours, 39 minutes, 35 seconds)
sol
{n} the name of note in music, a french coin
so so
mediocre, average, nothing special
so that
With the result or aim that
So soon
already
Sol
the sun god; equivalent of the Greek Helios
Sol
The sun. The fifth tone of the diatonic scale in solfeggio. An old French coin worth 12 deniers. A colloidal solution. so (=a musical note). In Roman religion, the name of two distinct sun gods at Rome. The original Sol, or Sol Indiges, had an annual sacrifice and shrines on the Quirinal and in the Circus Maximus. After the importation of various Syrian sun cults, Elagabalus built a temple to Sol Invictus on the Palatine and attempted to make his worship the principal religion at Rome. Aurelian later reestablished the worship and erected a temple to Sol in the Campus Agrippae. The worship of Sol remained the chief imperial cult until the rise of Christianity
Sol
The local day (cycle of light and darkness) on another planet; that on Mars, the synodical rotation period of which is 24 hours, 39 minutes, 35 seconds
Solar
solary
so as
so that, in a manner that
so as to
in order to, in order that, so that
so as to
in order to; "he observed the snakes so as to describe their behavior"
so as to
in order to; "he observed the snakes so as to describe their behavior
so be it
let it be, leave things as is, well all right, whatever
so far
up until now, until this moment, thus far
so far
used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
so far
used after a superlative; "this is the best so far"; "the largest drug bust yet
so far as
Insofar as: So far as I am concerned, the project is over
so long
a farewell remark; "they said their good-byes"
so long as
while -; with the condition that -
so much
very, extremely; to such an extent; to a great degree
so much
of so extreme a degree or extent; "such weeping"; "so much weeping"; "such a help"; "such grief"; "never dreamed of such beauty"
so much as
Used as an intensive to indicate something unexpected; even: He wouldn't so much as look at me
so much so
to the extent that -, to the point that -
so that
in order that
so to speak
in a manner of speaking; "the feeling is, as we say, quite dead"
so to speak
as if it were really so; "she lives here, as it were"
so to speak
one can say, as it were
so what
yeah and?, so? (expression of disinterestedness or disdain)
sol
corti
sol
Standards Of Learning (what a student must learn to meet state expectations and receive a diploma)
sol
the Sun in coniunctio; he has corresponding fiery characteristics, and his metal is gold or sulphur He is associated with consciousness and the Animus in Jungian psychology
sol
(Latin) The sun “And when Dan Sol to slope his wheels began ” Thomson: Castle of Indolence, cauto i Sol The term given by the ancient alchemists to gold Silver was luna Sol in the Edda was the daughter of Mundilfori, and sister of Mani She was so beautiful that at death she was placed in heaven to drive the sunchariot Two horses were yoked to it, named Arvakur and Alsvith (watchful and rapid) (Scandinavian mythology ) (See Mani )
sol
Relating to the field of solar energy
sol
In solmization, the fifth degree of the major scale
sol
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization
sol
Solenoid
sol
The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising (or setting, depending on one's point of view) engraved into the surface
sol
Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis
sol
abbreviation for solution; soluble
sol
Refers to a dry colloidal particle, as opposed to a gel, which contains water or other solvent
sol
SH** Out Of Luck
sol
(Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios
sol
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
sol
A sou
sol
A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension
sol
The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents
sol
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization (Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
sol
A silver and gold coin of Peru
sol
The tone itself
sol
{i} fifth tone of the diatonic scale (Music); former French coin; coin and monetary unit of Peru; liquid colloidal solution (Chemistry)
sol
A syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale
sol
Gold; so called from its brilliancy, color, and value
sol
The sun
sol
Unix Host
sol
The name of Earth's sun
sol
An old French coin consisting of 12 deniers
sol
A colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels
sol
A type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid
sol
A Spanish-American gold or silver coin, now the main currency unit of Peru (also new sol), or a coin of this value
sol
A computer language that was a prototype for IDL
sol
Sticker(s) On Label
sol
The fifth step in the solfège scale of C (Ut), preceded by fa and followed by la
sol
The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries
solar
Born under the predominant influence of the sun
solar
Measured by the progress or revolution of the sun in the ecliptic; as, the solar year
solar
relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy
solar
See Solar system, below
solar
Produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence
solar
Of or pertaining to the sun; proceeding from the sun; as, the solar system; solar light; solar rays; solar influence
solar
Of or related to the Sun Solar energy is produced from nuclear reactions that continually take place inside the Sun
solar
Energy from the sun
solar
(n ) - from the sun
solar
The Solar orbit class includes all missions where the spacecraft has achieved Earth escape velocity and goes in orbit about the Sun This class includes missions designed to observe the Sun, as well as planetary flyby missions which entered solar orbit following rendezvous with their targets
solar
relating to or derived from the sun or utilizing the energies of the sun; "solar eclipse"; "solar energy"
solar
{s} of or pertaining to the sun; powered by the energy of the sun; determined by the sun
solar
Solar is used to describe things relating to the sun. A total solar eclipse is due to take place some time tomorrow
solar
Solar power is obtained from the sun's light and heat. adj. neutrino problem solar solar cell solar cycle solar energy solar flare solar heating solar nebula solar prominence solar system solar wind
solar
A loft or upper chamber; a garret room
Türkçe - İngilizce
{i} end
sol
{i} Left

Left-wing communism is an infantile disorder. - Solcu komünizm, infantil bir bozukluktur.

The tower leaned slightly to the left. - Kule sola doğru hafifçe eğildi.

sol
{f} fade

Tom only has one faded photograph of grandfather. - Tom sadece büyükbabasının soluk bir fotoğrafına sahip.

Faded jeans are still in fashion. - Soluk pantolonlar hâlâ modadır.

sol
(Bilgisayar) left/inside
sol
(Biyokimya) left handed
sol
{f} fading
sol
{f} wilt

The flowers in the vase were wilted. - Vazodaki çiçekler soldu.

The flowers wilt without water. - Çiçekler su olmadan solarlar.

sol
levo
sol
{f} wilted

The flowers in the vase were wilted. - Vazodaki çiçekler soldu.

sol
{f} withered

The flowers have all withered. - Çiçeklerin hepsi soldu.

Roses withered and Ania cried very much. - Güller soldu ve Ania çok ağladı.

sol
{f} faded

Tom only has one faded photograph of grandfather. - Tom sadece büyükbabasının soluk bir fotoğrafına sahip.

The cloth's very faded. - Kumaşın rengi çok soluk.

Sol
lefthand
sol
left of

The wardrobe stood to the left of the door. - Gardırop kapının solunda duruyordu.

The computer is placed to the left of the women. - Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi.

sol
on left
sol
group of people who hold radical and socialistic political views; sol
sol
sinistro
sol
nearside
sol
verso
sol
fifth tone of the diatonic scale (Music)
sol
G; soh
sol
sol
sol
left hand

I have some numbness in my left hand. - Benim sol elimde biraz uyuşma var.

She writes with her left hand. - O, sol eliyle yazı yazar.

sol
(Diş Hekimliği) sinister
sol
mus

Kate must be sick, for she looks pale. - Kate hasta olmalı, çünkü solgun görünüyor.

He must be sick; he looks pale. - O, hasta olmalı; solgun görünüyor.

solar
{s} solar
so