kulak

listen to the pronunciation of kulak
Türkçe - İngilizce

kulak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

 1. ear isim
 2. gill
 3. lobe
 4. flange
 5. otolaryngologist
 6. otology
 7. oto
 8. ear of
 9. ears of
 10. ear(1)
 11. lughole
 12. tympanum
 13. lug isim
 14. auris Anatomi
 15. aural sıfat
 16. gill (of a fish)
 17. ear; gill; flange; tuning peg; aural
 18. tuning peg
 19. natural sense of musical pitch, ear
 20. bracket Nükleer Bilimler
 21. handgrip, lug, (rounded) handle (of a cooking pot)
İngilizce - İngilizce

kulak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

 1. A prosperous peasant in the Russian Empire or the Soviet Union, who owned land and could hire workers
 2. A prosperous landed peasant in tsarist Russia
 3. A farmer whom Communists in Soviet Russia deemed to be wealthy
 4. (Russian: "fist") Wealthy or prosperous landed peasant in Russia. Before the Russian Revolution of 1917, kulaks were major figures in peasant villages, often lending money and playing central roles in social and administrative affairs. In the War Communism period (1918-21), the Soviet government undermined the kulaks' position by organizing poor peasants to administer the villages and requisition grain from richer peasants. The kulaks regained their position under the New Economic Policy, but in 1929 the government began a drive for rapid collectivization of agriculture and "liquidation of the kulaks as a class" (dekulakization). By 1934 most kulaks had been deported to remote regions or arrested and their land and property confiscated
 5. wealthy peasant farmer in czarist Russia isim
Türkçe - Türkçe

kulak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

 1. Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
 2. USMUH
 3. SINARE
 4. guş
 5. misma
 6. üzn
 7. işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapı
 8. çarlık Rusya'sında zengin köylülere verilen ad
 9. Denizlerin karalara doğru girmiş olan parçalarına verilen ad
 10. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
 11. Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği
 12. Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
 13. Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar
 14. Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça
 15. Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
 16. Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın
 17. Başın her iki yanında bulunan işitme organı
 18. Varlıklı Rus köylüsü
 19. Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad
 20. İlgili Terimler
 21. azan : Kulaklar
İngilizce - Türkçe

kulak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

 1. toprak sahibi zengin çiftçi isim
 2. Rus tarihinde nekonomik açıdan üst düzeyde bulunan toprak sahibi zengin çiftlik sahibi
 3. rus çiftlik sahibi isim
About kulak

  Heceleme

  ku·lak

  Telaffuz

  Favorilere ekle

  Etimoloji

  [ 'kü-"lak, -"läk, k&u ] (noun.) 1877. 1877 Kulak, 1885 koulak. From Russian кулак (kulák), originally meaning “fist”. Compare also Russian раскулачивание (raskuláčivanie, “dekulakization”), подкулачник (podkuláčnik, “subkulak”).

  Günün kelimesi

  feculent