kulak

listen to the pronunciation of kulak
Türkçe - İngilizce

kulak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ear
lobe
gill
oto
aural
natural sense of musical pitch, ear
handgrip, lug, (rounded) handle (of a cooking pot)
tuning peg
lug
ear; gill; flange; tuning peg; aural
gill (of a fish)
otology
otolaryngologist
ear of
ears of
flange
(Anatomi) auris
lughole
tympanum
(Nükleer Bilimler) bracket
ear(1)
kulak vermek
hear Hear what I have to say. - Söylemek zorunda olduğum şeye kulak ver.
kulak asmayan
deaf
kulak vermek
listen carefully
kulak vermek
hark
kulak ağrısı
earache I'm feeling OK except for the earache. - Kulak ağrısı dışında kendimi iyi hissediyorum.
kulak misafiri olmak
eavesdrop You shouldn't eavesdrop. - Kulak misafiri olmamalısın.
kulak vermek
heed Heed all warnings. - Tüm uyarılara kulak verin.
kulak vermek
harken
kulak vermek
mind Would you mind watching my suitcase for a minute? - Bavuluma bir dakika göz kulak olabilir misiniz?
kulak asmak
pay attention to
kulak asmak
mind Would you mind watching my suitcase for a minute? - Bavuluma bir dakika göz kulak olabilir misiniz?
kulak asmak
pay heed to
kulak asmak
lend an ear
kulak asmak
heed Heed all warnings. - Tüm uyarılara kulak verin.
kulak asmak
give heed to
kulak asmak
take heed of
kulak asmamak
ignore
kulak asılmamak
be disregarded
kulak ağrısı
(Tıp) ear pain
kulak davulu
(Tıp) tympana
kulak delme
ear-piercing
kulak eğitimi
(Dilbilim) ear-training
kulak jeli
(Tıp) ear gel
kulak kepçesi
the external ear
kulak kepçesi
earlap
kulak kesilmek
all ears
kulak kesilmek
be on the watch
kulak küpesi
(Tıp) ear tag
kulak memesi
(Anatomi) lobule
kulak memesi
(Anatomi) ear lobe I wonder what ear lobes are for? - Kulak memelerinin ne işe yaradığını merak ediyorum.
kulak misafiri
overheard Dan overheard Linda's conversation with her lover. - Dan Linda'nın sevgilisi ile konuşmasına kulak misafiri oldu.
kulak takozu
spring brackets
kulak tamponu
(Tıp) ear tampon
kulak tozu
(Tıp) ear powder
kulak tıkacı
ear muffs
kulak tıpası
(Askeri) ear plug
kulak vermek
listen to
kulak vermek
(Konuşma Dili) take to heart
kulak vermek
give ear
kulak vermek
pay attention to
kulak vermek
regard
kulak vermek
give ear to
kulak vermek
lend an ear
kulak vermek
(deyim) give an ear to
kulak vermek
(deyim) lend an ear to
kulak vermek
(deyim) prick up one's ears
kulak vermek
listen for
kulak yolu
auditory canal
kulak zarı
(Tıp) tympana
kulak ardı etmek
Turn a deaf ear
kulak burun boğaz
Otorhinolaryngology: The study of diseases of the ear, nose, and throat
kulak burun boğaz doktoru
ear, nose and throat doctor
kulak iltihabı
otitis
kulak içi
ear
kulak kepçesi
auricle
kulak pamuğu
(Ev ile ilgili) Cotton bud
kulak vermek
(deyim) Lend an ear, lend one's ear, listen attentively, pay attention, give an ear
kulak çubuğu
Ear stick
kulak çınlaması
Syrigmus, a singing in the ears
kulak çınlaması
(Tıp, İlaç) Ringing or buzzing in the ears, tinnitus
kulak akıntısı
discharge from an ear
kulak altı tükürük bezi
parotid
kulak altı tükürük bezi
parotid gland
kulak ardı etmek
to turn a deaf ear
kulak asmak
to lend an ear, to pay attention to, to heed (of sth)
kulak asmak
listen Hey everybody, listen up! - Hey millet, kulak verin!
kulak asmak
to pay attention (to); to heed
kulak asmamak
fling to the winds
kulak asmamak
to turn a deaf ear, to be deaf to sth, to turn a deaf ear (to sb/sth)
kulak ağrısı
otalgia
kulak borusu
(cihaz) ear trumpet
kulak boşluğu
(Tıp) vestibule of the ear
kulak burun boğaz
otorhinolaryngology
kulak burun boğaz hastalıkları bilimi
otology
kulak burun boğaz uzmanı
ear, nose and throat specialist
kulak burun boğaz uzmanı
otorhinolaryngologist
kulak burun boğaz uzmanı
otolaryngologist
kulak cerrahı
aural surgeon
kulak damlası
eardrops
kulak damlası
(Tıp) ear drops
kulak davulu
tympanum
kulak davulu ile ilgili
tympanic
kulak deldirmek
have one's ear-pierced
kulak delici
earsplitting, deafening (noise)
kulak delmek
pierce ears
kulak doktoru
(Tıp) ear doctor
kulak dolgunluğu
knowledge picked up here and there (by listening)
kulak dolgunluğu
hearsay, knowledge acquired by listening
kulak erimi
earshot
kulak etrafındaki saç lülesi
earphone
kulak ile
aurally
kulak iltihabı
path. ear infection
kulak içi
endaural
kulak işareti
earmark
kulak kabartmak
to prick up one's ears, be all ears
kulak kabartmak
overhear Do you think anyone will be able to overhear what we're talking about? - Konuştuklarımıza kulak misafiri olabilecek birini düşünüyor musun?
kulak kabartmak
prick up one's ears
kulak kabartmak
eavesdrop You shouldn't eavesdrop. - Kulak misafiri olmamalısın.
kulak kabartmak
to prick up one's ears
kulak kabartmak
cock one's ears
kulak kapakçığı
ear flap
kulak kemikçiği
ossicle
kulak kepçesi
earlap, the external ear
kulak kepçesi
anat . earlap, the external ear
kulak kepçesi
pinna
kulak kepçesi çukuru
concha
kulak kepçesiyle ilgili
auricular
kulak kesilmek
to be all ears, listen attentively
kulak kesilmek
be all ears
kulak kesilmek
to be all ears
kulak kesilmek
incline one's ear to smb
kulak kiri
cerumen
kulak kiri
wax
kulak kiri
earwax
kulak kiri
(Fizyoloji) ceruminous
kulak koruyucu
ear protectors
kulak kremi
(Tıp) ear cream
kulak manşonu
(İnşaat) ear-muff
kulak manşonu
(Askeri) ear muff
kulak memesi
lobe of the ear
kulak memesi
earlobe
kulak menzili
earshot They are within earshot. - Onlar işitme menzili içinde.
kulak merhemi
(Tıp) ear ointment
kulak mikrofonu
ear microphone
kulak misafiri
auricular witness
kulak misafiri
eavesdropper
kulak misafiri
earwitness
kulak misafiri olmak
overhear Do you think anyone will be able to overhear what we're talking about? - Konuştuklarımıza kulak misafiri olabilecek birini düşünüyor musun?
kulak misafiri olmak
to overhear, to listen in
kulak misafiri olmak
to overhear Do you think anyone will be able to overhear what we're talking about? - Konuştuklarımıza kulak misafiri olabilecek birini düşünüyor musun?
kulak muayene aleti
otoscope
kulak salyangozu
cochlea
kulak spreyi
(Tıp) ear spray
kulak sınavı
audition
kulak taşı
(Biyoloji) otolith
kulak tutmak
to listen carefully (to)
kulak tüyleri
(Hayvan Bilim, Zooloji) auricular feathers
kulak tıkamak
to pretend not to hear; to ignore
kulak tırmalamak
to jar
kulak tırmalamak
jar
kulak tırmalamak
grate on the ear
kulak tırmalamak
rasp
kulak tırmalayan
jarring When I tried to move the desk, one of its legs made a jarring sound as it scraped across the floor. - Masayı taşımaya çalıştığımda karşıya çekerken bacaklarından biri kulak tırmalayıcı bir ses yaptı.
kulak tırmalayan ses
strum
kulak tırmalayan ses
rasping
kulak tırmalayıcı
piping
kulak tırmalayıcı
discordant
kulak tırmalayıcı
rough
kulak tırmalayıcı
rasping
kulak tırmalayıcı ses
bray
kulak tırmalayıcı ses
piping
kulak uyuzu
ear mange
kulak uzmanı
aurist
kulak uğuldaması
a singing in the ears
kulak uğultusu
ringing in the ears
kulak uğultusu
(Tıp) a ringing in the ears
kulak ve ağız
(Askeri) ear and mouth
kulak verme
heed Heed all warnings. - Tüm uyarılara kulak verin.
kulak verme
listening carefully
kulak verme
ear
kulak vermek
to listen carefully (to)
kulak vermek
pay attention Pay attention to what I say. - Dediklerime kulak ver.
kulak vermek
hearken
kulak vermek
attend
kulak vermek
take heed of
kulak vermek
to give ear, to listen out, to heed, to pay attention (to sb/sth)
kulak yağı
earwax, cerumen
kulak yolu
anat . auditory canal
kulak zarı
drum
kulak zarı
tympanum
kulak zarı
tympanic membrane
kulak zarı
drumhead
kulak çınlaması
a singing in the ears
kulak şeklinde
(Anatomi) auriform
dikmek (kulak)
prick up
kulak asmak
regard
kulak vermek
pay heed
Kulak vermek
listen out
kaba kulak
brute ear
tele-kulak
Phone-tapping
ana kulak
major lobe
ağız veya kulak yarası
canker My canker hurts, so I can't really eat. - Ağız yaram ağrıyor, bu yüzden gerçekten yemek yiyemiyorum.
dayaktan şişmiş kulak
cauliflower ear
devede kulak
a drop in the bucket
devede kulak
a drop in the ocean
devede kulak gibi
derisory
dış kulak
external ear
en yakın kulak uzmanı nerede
Where is the nearest ear specialist
ense kulak yerinde
(Konuşma Dili) big and burly (man)
göz kulak olmak
to look after, to take care of, to watch over, to keep an eye on, to hold the fort
kelle kulak yerinde
(deyim) fit as a fiddle
kelle kulak yerinde strapping, big and robust
(man)
kulak memesi
earlap
kulak memesi
lobe
kulak vermek
lend one's ear
suni kulak
(Teknik,Telekom) artificial ear
vicdanına kulak veren
qualmish
yan kulak
side lobe
yapay kulak
artificial ear The launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space. - Yapay dünya uydularının fırlatılmasına yaygın olarak uzayın bir keşfi gözüyle bakılmaktadır.
İngilizce - İngilizce

kulak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

A prosperous peasant in the Russian Empire or the Soviet Union, who owned land and could hire workers
A prosperous landed peasant in tsarist Russia
A farmer whom Communists in Soviet Russia deemed to be wealthy
(Russian: "fist") Wealthy or prosperous landed peasant in Russia. Before the Russian Revolution of 1917, kulaks were major figures in peasant villages, often lending money and playing central roles in social and administrative affairs. In the War Communism period (1918-21), the Soviet government undermined the kulaks' position by organizing poor peasants to administer the villages and requisition grain from richer peasants. The kulaks regained their position under the New Economic Policy, but in 1929 the government began a drive for rapid collectivization of agriculture and "liquidation of the kulaks as a class" (dekulakization). By 1934 most kulaks had been deported to remote regions or arrested and their land and property confiscated
{i} wealthy peasant farmer in czarist Russia
Türkçe - Türkçe

kulak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın
Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
Denizlerin karalara doğru girmiş olan parçalarına verilen ad
işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapı
çarlık Rusya'sında zengin köylülere verilen ad
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad
Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
Varlıklı Rus köylüsü
Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği
Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar
Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça
Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
(Osmanlı Dönemi) USMUH
(Osmanlı Dönemi) SINARE
guş
misma
üzn
kulak altı bezi
Kulağın yakınında bulunan tükürük bezlerinin en büyüğü
kulak davulu
Kulak zarı
kulak demiri
Pulluklarda, uç demirinin kaldırdığı toprağı ters çeviren demir
kulak dolgunluğu
İşiterek elde edilen bilgi
kulak erimi
Sesin işitilebileceğı uzaklık
kulak kepçesi
Sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan, kulağın, yarım daire biçimindeki bölümü
kulak kulağa
Gizlice, başkası duymaksızın
kulak memesi
Kulağın yumuşak ve kıkırdaksız olan alt ucu
kulak misafiri
Yanında konuşulan bir şeyi, konuşmaya katılmadan dinleyen kimse
kulak misafiri olmak
Yanında konuşulan bir şeyi konuşmaya katılmadan dinlemek
kulak sadakası
Duyulan ve öğrenilen bilgilerin bir bölümünün başkalarına aktarılması
kulak tıkacı
Çok şiddetli sesleri, gürültüleri hafifletmek için kulağın içine veya üzerine konulan araç
kulak tırmalayıcı
Kulağı rahatsız eden
kulak zarı
Dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan zar, kulak davulu
kulak çivisi
Kağnıda tekerleğin çıkmaması için mazının ucuna takılan çivi
Kulak memesi
kulaktozu
Kulak memesi
(Osmanlı Dönemi) BİNAGUŞ
Kulak vermek
sroş
Kulaklar
azan
dış kulak
Kulağın, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşan bölümü
kulak
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
kepçe kulak
Kocaman ve öne doğru kulakları olan (kimse)
orta kulak
Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm
orta kulak boşluğu
Dış kulak ile iç kulak arasındaki boşluk
orta kulak iltihabı
Orta kulakta oluşan iltihaplı hastalık
İngilizce - Türkçe

kulak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

{i} toprak sahibi zengin çiftçi
Rus tarihinde nekonomik açıdan üst düzeyde bulunan toprak sahibi zengin çiftlik sahibi
{i} rus çiftlik sahibi
kulak asmamak
(deyim) Turn a deaf ear, be deaf to something, turn a deaf ear (to sb/sth), fling to the winds
kulak misafiri olmak
ben nerden biliyim
kulak vermemek
(deyim) Turn a deaf ear, be deaf to something, turn a deaf ear (to sb/sth), fling to the winds
rasp raspa, kaba törpü; törpü sesi, kulak tirmaliyici ses
törpülemek, rendelemek
rasp raspa, kaba törpü; törpü sesi, kulak tirmaliyici ses
gıcırdamak
rasp raspa, kaba törpü; törpü sesi, kulak tirmaliyici ses
rahatsız etmek, sinirlendirmek, dokunmak
kulak

  Heceleme

  ku·lak

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'kü-"lak, -"läk, k&u ] (noun.) 1877. 1877 Kulak, 1885 koulak. From Russian кулак (kulák), originally meaning “fist”. Compare also Russian раскулачивание (raskuláčivanie, “dekulakization”), подкулачник (podkuláčnik, “subkulak”).

  Günün kelimesi

  pedagogue