İngilizce - Türkçe çeviri
 
History:
kulak more delete
Related:
ana kulak
ağız veya kulak yara..
bagaja göz kulak olm..
bagajına göz kulak o..
başkalarının öğütler..
birine kulak vermek
birinin ağzından çık..
birisinin uyarısına ..
bir yasağa kulak asm..
bir şeye kulak kabar..
dayaktan şişmiş kula..
de-kulakisation
de-kulakization
dekulakisation
dekulakization
devede kulak
deve de kulak
devede kulak gibi
dış kulak
ense kulak yerinde
en yakın kulak uzman..
gerçeğe kulak tıkama..
göz kulak olmak
insanların çene ve k..
iç kulak
kanuna kulak asmamak
kanuna kulak asılmay..
kanunlara kulak asma..
kehanete kulak asmam..
kelle kulak yerinde ..
koulak
 
Etymology: [ 'kü-"lak, -"läk, k&u ] (noun.) 1877. 1877 Kulak, 1885 koulak. From Russian кулак (kulák), originally meaning “fist”. Compare also Russian раскулачивание (raskuláčivanie, “dekulakization”), подкулачник (podkuláčnik, “subkulak”).
1 ear
2 ear of
3 ears of
4 oto
5 lug  isim
6 flange
7 ear(1)
8 tympanum
9 lughole
10 auris  Anatomi
11 bracket  Nükleer Bilimler
12 aural  sıfat
13 natural sense of musical pitch, ear
14 tuning peg
15 gill (of a fish)
16 handgrip, lug, (rounded) handle (of a cooking pot)
17 gill
18 lobe
19 ear; gill; flange; tuning peg; aural
More results
20 A prosperous peasant in the Russian Empire or the Soviet Union, who owned land and could hire workers
21 A prosperous landed peasant in tsarist Russia
22 A farmer whom Communists in Soviet Russia deemed to be wealthy
23 (Russian: "fist") Wealthy or prosperous landed peasant in Russia. Before the Russian Revolution of 1917, kulaks were major figures in peasant villages, often lending money and playing central roles in social and administrative affairs. In the War Communism period (1918-21), the Soviet government undermined the kulaks' position by organizing poor peasants to administer the villages and requisition grain from richer peasants. The kulaks regained their position under the New Economic Policy, but in 1929 the government began a drive for rapid collectivization of agriculture and "liquidation of the kulaks as a class" (dekulakization). By 1934 most kulaks had been deported to remote regions or arrested and their land and property confiscated
24 wealthy peasant farmer in czarist Russia  isim
 
25 Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
26 USMUH
27 SINARE
28 guş
29 misma
30 üzn
31 işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapı
32 çarlık Rusya'sında zengin köylülere verilen ad
33 Denizlerin karalara doğru girmiş olan parçalarına verilen ad
34 Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
35 Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği
36 Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
37 Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü:"Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar
38 Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça
39 Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
40 Başın her iki yanında bulunan işitme organı:"Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın
41 Başın her iki yanında bulunan işitme organı
42 Varlıklı Rus köylüsü
43 Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad
44Kulaklar azan
More results
45 toprak sahibi zengin çiftçi  isim
46 Rus tarihinde nekonomik açıdan üst düzeyde bulunan toprak sahibi zengin çiftlik sahibi
47 rus çiftlik sahibi  isim