zone iii

listen to the pronunciation of zone iii
İngilizce - Türkçe
(Askeri) (NUCLEAR) III. NÜKLEER BÖLGE: Tüm personel için asgari korunmanın gerekli olduğu, yer sıfır noktası merkez olarak alınan ve yarıçapı ııı. asgari emniyetli mesafeye göre belirlenen (ı. ve ıı bölgeler hariç) dairesel bölge. Asgari korunma tüm silahlı kuvvetler personelinin tüm deri kısımları kapatılmış, olarak açık arazide ve en az iki katlı üniformanın sağladığı kadar bir korunmayla ısıya karşı korundukları anlamına gelir
zone iii