zone i

listen to the pronunciation of zone i
İngilizce - Türkçe
(Askeri) (NUCLEAR) NÜKLEER BÖLGE: Tüm silahlı kuvvetlerin tahliye edilmesi gereken, yer sıfır noktası merkez olarak alınan ve yarıçapı asgari emniyetli mesafeye göre belirlenen dairesel bölge. Eğer tahliye mümkün değilse veya komutan yüksek bir riski göze alırsa azami korunma önlemleri gereklidir
zone i