zone fire

listen to the pronunciation of zone fire
İngilizce - Türkçe
bölgesel yangın
(Askeri) MINTIKA ATEŞİ: Sabit bir istikamette ancak çeşitli yükseliş açılarında yapılan topçu ve havan atışı. Ayrıca bak "fire"
(Askeri) Mıntıka ateşi
fire zone
(Askeri) ateş bölgesi
contingency zone fire
(Askeri) tali ateş bölgesi
contingency zone fire
(Askeri) TALİ ATEŞ BÖLGESİ: Bak. "contingent zone of fire"
contingent zone of fire
(Askeri) TALİ ATEŞ BÖLGESİ: Normal ateş bölgesinden ayrı olarak ateş bölgesi içinde bulunan ve bazı hallerde belirlenmiş bir kara birliğinden veya ateş altına alınması istenebilecek olan bir bölge. Ayrıca bakınız: "zone of fire"
contingent zone of fire
(Askeri) tali ateş bölgesi
normal zone of fire
(Askeri) ESAS ATEŞ BÖLGESİ: Ateş bölgesi içinde, bir topçu birliğinin normal olarak, sorumlu bulunduğu ve ateşlerinin normal olarak tevcih edildiği bölge. Bak. "zone of fire"
zone of fire
(Askeri) Ateş bölgesi
zone of fire
(Askeri) ATEŞ BÖLGESİ: Tayin edilmiş topçu birliğinin veya ateş destek gemisinin destek ateşi açtığı veya destek ateşi açacağı bölge. Ateş gözetlemeli veya gözetlemesiz olabilir. Ayrıca bak "contingent zone of fire" ve zone of responsibility"
İngilizce - İngilizce
artillery or mortar fire delivered in a constant direction at several quadrant elevations
zone of fire
An area into which a designated ground unit or fire support ship delivers, or is prepared to deliver, fire support. Fire may or may not be observed
zone of fire
sector allocated to a soldier or group of soldiers for firing at a target within that zone
zone fire