zone defense

listen to the pronunciation of zone defense
İngilizce - Türkçe
spor bölge savunması
(Askeri) BÖLGE SAVUNMASI: Birbirini takip eden ve az çok savunmaya hazırlanmış olan mevzilerde yapılan savunma; yalnız bir ana mukavemet merkezinden idare edilen ve bütün bir bölgenin savunması demek olan mevzi savunmasından (position defense) farklıdır
bölge savunması
Commander, Maritime Defense Zone
(Askeri) Deniz Savunma Bölgesi Komutanı
air defense artillery inner zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İÇ BÖLGESİ: Bak. "air defense restricted area"
air defense battle zone
(Askeri) HAVA SAVUNMA MUHAREBE BÖLGESİ: Üst karargahlar tarafından belirtilen kriterlere göre, dost olarak tanımlanmayan hedeflerin birlik komutanı tarafından ateş açılıp imha edileceği, belirli bir mesafe ve yüksekliğe kadar uzanan, bir hava savunma ateş birliği veya savunulan bölgeyi çevreleyen hava sahası
air defense identification zone
(Askeri) hava savunma tanıtma bölgesi
amphibious defense zone
(Askeri) amfibi savunma bölgesi
base defense zone
(Askeri) üs savunma bölgesi
inner defense zone
(Askeri) dahili savunma bölgesi
maritime defense zone
(Askeri) Deniz Savunma Bölgesi
outer defense zone
(Askeri) dış savunma bölgesi
zone of defense
(Askeri) SAVUNMA BÖLGESİ: İçinde herhangi bir taktik birlik tarafından savunma muharebeleri yapılan bölge
İngilizce - İngilizce
A defense in which each player covers an area of the court

Outside shooting is essential to beating a zone defense.

zone defenses
plural form of zone defense
zone defence
guarding a rival player who is in the same region
zone defense