zone bit

listen to the pronunciation of zone bit
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar,Teknik) bitler kümesi
bölge biti
zone bit