zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka

listen to the pronunciation of zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka
Türkçe - İngilizce
(Tıp) link
zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka

    Heceleme

    zin·cir şek·lin·de·ki o·lu·şu·mun hal·ka·la·rın·dan her bi·ri, bağ·la·yı·cı ö·dev gö·ren hal·ka

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    ambrosia