yeknesak

listen to the pronunciation of yeknesak
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Devamlı aynı halde olan. Biteviye. Değişmez bir hal.Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuddan ziyade şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. L
Tek düze, monoton
Biteviye, tekdüze, tek örnek, monoton
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
(Osmanlı Dönemi) devamlı aynı halde, değişmeden, monoton
yeknesak