yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek

listen to the pronunciation of yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek
Türkçe - Türkçe
biçimlendirmek
yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek

    Heceleme

    ya·zı ve sim·ge·le·ri bil·gi·sa·ya·ra el·ve·riş·li du·ru·ma ge·tir·mek

    Telaffuz