yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan

listen to the pronunciation of yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan
Türkçe - Türkçe
zengin
yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan

    Heceleme

    ya·rar·lı ve·ya ken·di·sin·den bek·le·ni·len, is·te·ni·len ni·te·lik·le·ri çok o·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    exigent