yanlış yorumlanmış

listen to the pronunciation of yanlış yorumlanmış
Türkçe - İngilizce
misinterpreted
yanlış yorumla
misinterpret

Statistics are easy to misinterpret. - İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir.

You misinterpreted what I wrote. - Sen yazdıklarımı yanlış yorumladın.

yanlış yorumla
misconstrue
yanlış yorumlanmış