yanlış, özellikle bir soruna neden olan yahut sonucu etkileyen hata

listen to the pronunciation of yanlış, özellikle bir soruna neden olan yahut sonucu etkileyen hata
Türkçe - İngilizce
error
yanlış, özellikle bir soruna neden olan yahut sonucu etkileyen hata

    Heceleme

    yan·lış, ö·zel·lik·le bir so·ru·na ne·den o·lan ya·hut so·nu·cu et·ki·le·yen ha·ta

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    lorimer