yakın çekim, yakından çekilen fotoğraf, samimi anlatım, yakın görüş

listen to the pronunciation of yakın çekim, yakından çekilen fotoğraf, samimi anlatım, yakın görüş
Türkçe - İngilizce
close-up
close up
yakın çekim, yakından çekilen fotoğraf, samimi anlatım, yakın görüş

    Heceleme

    ya·kın çe·kim, ya·kın·dan çe·ki·len fo·toğ·raf, sa·mi·mi an·la·tım, ya·kın gö·rüş

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    tegument