yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak

listen to the pronunciation of yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak
Türkçe - Türkçe
kazanılmış hak
yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak

    Heceleme

    yü·rür·lük·te o·lan hü·küm·le·re gö·re bir kim·se ya·ra·rı·na sa·bit o·lan hak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    spall