wishing evil; disposed to injure others; rejoicing in another's misfortune

listen to the pronunciation of wishing evil; disposed to injure others; rejoicing in another's misfortune
İngilizce - Türkçe

wishing evil; disposed to injure others; rejoicing in another's misfortune teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

malevolent
{s} kötücül

Antik dönem Gnostikleri maddesel dünyanın içkin olarak kötücül olduğuna inanıyorlardı. - The ancient Gnostics believed that this material world was innately malevolent.

malevolent
kötü niyetli
malevolent
sadist
malevolent
malevolencekötü niyet
malevolent
malevolently kötü niyetle
malevolent
{s} kötü niyetli, hain
malevolent
{s} art niyetli
malevolent
kötü kalpli
malevolent
{s} kindar
İngilizce - İngilizce
malevolent
wishing evil; disposed to injure others; rejoicing in another's misfortune