what is this supposed to mean

listen to the pronunciation of what is this supposed to mean
İngilizce - Türkçe
ne demek şimdi bu
what is this
ne yapıyoruz
what is this supposed to mean

  Heceleme

  what I·s this sup·posed to mean

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌt îz dhîs sıpōzd tı min

  Telaffuz

  /ˈhwət əz ᴛʜəs səˈpōzd tə ˈmēn/ /ˈhwʌt ɪz ðɪs səˈpoʊzd tə ˈmiːn/

  Videolar

  ... - WHAT IS THAT SUPPOSED TO MEAN? - LESS BACON, MORE SHAKIN'. ...

  Günün kelimesi

  amative