what buses are there to new york

listen to the pronunciation of what buses are there to new york
İngilizce - Türkçe
new york'a hangi otobüsler var mı
(isim)w york'a hangi otobüsler var mı
what buses are there to new york

  Heceleme

  what bus·es are there to new York

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌt bʌsîz ır dher tı nyu yôrk

  Telaffuz

  /ˈhwət ˈbəsəz ər ˈᴛʜer tə ˈnyo͞o ˈyôrk/ /ˈhwʌt ˈbʌsɪz ɜr ˈðɛr tə ˈnjuː ˈjɔːrk/

  Günün kelimesi

  jericho