voiced aspirates

listen to the pronunciation of voiced aspirates
İngilizce - Türkçe
nefes sesi anlamında, 'h' harfinin çıkışıyla ilgili
voiced aspirates