visual basic programming language

listen to the pronunciation of visual basic programming language
İngilizce - İngilizce
vb
visual basic programming language

  Heceleme

  vi·su·al Bas·ic pro·gram·ming lan·guage

  Türkçe nasıl söylenir

  vîjıwıl beysîk prōgrämîng länggwıc

  Telaffuz

  /ˈvəᴢʜəwəl ˈbāsək ˈprōˌgraməɴɢ ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈvɪʒəwəl ˈbeɪsɪk ˈproʊˌɡræmɪŋ ˈlæŋɡwəʤ/

  Günün kelimesi

  schlep