violently, furiously, eagerly

listen to the pronunciation of violently, furiously, eagerly
İngilizce - Türkçe

violently, furiously, eagerly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vehemently
şiddetle

Onlar şiddetle politik doğruluğa karşı çıkıyorlar. - They are vehemently opposed to political correctness.

O şiddetle politik doğruluğa karşı oluyor. - He is vehemently opposed to political correctness.

vehemently
hararetli bir şekilde
İngilizce - İngilizce
{a} vehemently
violently, furiously, eagerly