vigorous (plant), encroaching

listen to the pronunciation of vigorous (plant), encroaching
İngilizce - Türkçe
arsız
vigorous (plant), encroaching