vary; interupt; give structure

listen to the pronunciation of vary; interupt; give structure
İngilizce - Türkçe

vary; interupt; give structure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

punctuate
{f} noktalamak
punctuate
noktala

Saman nezlesi mevsiminde, Mary'nin cümleleri genellikle hapşırmalarla noktalandı. - During hayfever season, Mary's sentences were usually punctuated by sneezes.

punctuate
(sözü/vb.) ikide bir kesmek
punctuate
çekitleme işaretlerini koymak
punctuate
{f} lâfını kesmek
punctuate
{f} araya girmek
punctuate
{f} sözünü kesmek
punctuate
{f} noktalamak, noktalama işaretleri koymak
punctuate
nokta gibi arasına girmek kes/noktala
punctuate
üzerinde durmak
punctuate
{f} noktalama işaretlerini koymak
punctuate
cümleleri ayırmak için nokta koymak
İngilizce - İngilizce
punctuate
vary; interupt; give structure