uzak dur!

listen to the pronunciation of uzak dur!
Türkçe - İngilizce
keep back!
Keep back
refrain

Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking. - Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz.

uzak dur!