utanmaz bir biçimde, yılışarak, sırnaşarak

listen to the pronunciation of utanmaz bir biçimde, yılışarak, sırnaşarak
Türkçe - Türkçe
arsız arsız
utanmaz bir biçimde, yılışarak, sırnaşarak