using a wordy phrase to describe something for which one term exists

listen to the pronunciation of using a wordy phrase to describe something for which one term exists
İngilizce - Türkçe

using a wordy phrase to describe something for which one term exists teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

periphrasis
dolaylama
periphrasis
dolaylı anlatım
periphrasis
periphrastic dolambaçlı olarak ifade edilmiş
periphrasis
dolambaçlı ve uzun sözlerle ifade
periphrasis
{i} dolambaçlı söz
periphrasis
san
İngilizce - İngilizce
periphrasis
using a wordy phrase to describe something for which one term exists

  Heceleme

  us·ing a wor·dy phrase to de·scribe some·thing for which one term exists

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzîng ı wırdi freyz tı dîskrayb sʌmthîng fôr hwîç hwʌn tırm îgzîs

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈwərdē ˈfrāz tə dəˈskrīb ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈfôr ˈhwəʧ ˈhwən ˈtərm əgˈzəs/ /ˈjuːzɪŋ ə ˈwɜrdiː ˈfreɪz tə dɪˈskraɪb ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːr ˈhwɪʧ ˈhwʌn ˈtɜrm ɪɡˈzɪs/

  Günün kelimesi

  bombinate