useful in disorders of, or affecting, the nerves

listen to the pronunciation of useful in disorders of, or affecting, the nerves
İngilizce - Türkçe

useful in disorders of, or affecting, the nerves teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
İngilizce - İngilizce
neurotic
useful in disorders of, or affecting, the nerves