used of girls; wild and boisterous

listen to the pronunciation of used of girls; wild and boisterous
İngilizce - Türkçe

used of girls; wild and boisterous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hoydenish
terbiyesiz
hoydenish
{s} yaramaz ve kaba
hoydenish
kabaca
hoydenish
{s} erkek gibi
tomboyish
{s} erkek gibi
tomboyish
{s} erkek fatma gibi
tomboyish
erkek tavırlı
tomboyish
{s} erkeksi
İngilizce - İngilizce
hoydenish
tomboyish
used of girls; wild and boisterous