used after a statement to indicate an emphatic or ironic negative

listen to the pronunciation of used after a statement to indicate an emphatic or ironic negative
İngilizce - İngilizce
I don't think

There's lots of good things to watch on the telly tonight - I don't think!.

used after a statement to indicate an emphatic or ironic negative

  Heceleme

  used af·ter a state·ment to in·di·cate an em·pha·tic or i·ro·nic neg·a·tive

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd äftır ı steytmınt tı îndıkeyt ın emfätîk ır ayränîk negıtîv

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd ˈaftər ə ˈstātmənt tə ˈəndəˌkāt ən emˈfatək ər īˈränək ˈnegətəv/ /ˈjuːzd ˈæftɜr ə ˈsteɪtmənt tə ˈɪndəˌkeɪt ən ɛmˈfætɪk ɜr aɪˈrɑːnɪk ˈnɛɡətɪv/