use of too many words to say something which could have been said briefly

listen to the pronunciation of use of too many words to say something which could have been said briefly
İngilizce - Türkçe

use of too many words to say something which could have been said briefly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

periphrasis
dolaylama
periphrasis
dolaylı anlatım
periphrasis
periphrastic dolambaçlı olarak ifade edilmiş
periphrasis
dolambaçlı ve uzun sözlerle ifade
periphrasis
{i} dolambaçlı söz
periphrasis
san
İngilizce - İngilizce
periphrasis
use of too many words to say something which could have been said briefly

  Heceleme

  use of too ma·ny words to Say some·thing which could have been said brief·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  yus ıv tu meni wırdz tı sey sʌmthîng hwîç kûd häv bın sed brifli

  Telaffuz

  /ˈyo͞os əv ˈto͞o ˈmenē ˈwərdz tə ˈsā ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ ˈko͝od ˈhav bən ˈsed ˈbrēflē/ /ˈjuːs əv ˈtuː ˈmɛniː ˈwɜrdz tə ˈseɪ ˈsʌmθɪŋ ˈhwɪʧ ˈkʊd ˈhæv bən ˈsɛd ˈbriːfliː/

  Günün kelimesi

  bombinate