urgency of need designator

listen to the pronunciation of urgency of need designator
İngilizce - Türkçe
(Askeri) ihtiyaç aciliyeti belirteci
(Askeri) İHTİYAÇ BELİRTİCİSİNİN İVEDİLİĞİ: Malzeme dağıtım öncelik sistemi (material issue priority system) 'nde belirtilmiş kıstaslardan faydalanarak, bir ihtiyaç merkezi tarafından tespit edilmiş ihtiyaç acelelik derecesiyle ilgili bir alfabe harfi
urgency of need designator