unused (to); unaccustomed (to) something

listen to the pronunciation of unused (to); unaccustomed (to) something
İngilizce - Türkçe

unused (to); unaccustomed (to) something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unwonted
mağlup
unwonted
{f} mağlup ol
unwonted
mağlup ol(mak)
unwonted
unwontedly alışılmamış şekilde
unwonted
{s} olağandışı
unwonted
{s} alışılmamış
unwonted
{s} alışmamış
unwonted
3det dışl
unwonted
{s} nadir
İngilizce - İngilizce
unwonted
unused (to); unaccustomed (to) something