unreliable, undependable, disloyal, deceitful

listen to the pronunciation of unreliable, undependable, disloyal, deceitful
İngilizce - Türkçe

unreliable, undependable, disloyal, deceitful teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

untrustworthy
sağlam ayakkabı değil
untrustworthy
güvenilmez

Tom güvenilmez görünüyor. - Tom seems to be untrustworthy.

Tom oldukça güvenilmez. - Tom is quite untrustworthy.

untrustworthy
güvenirliği olmayan
untrustworthy
{s} dönek

O şimdiye kadar tanıştığım en dönek insanlardan biri. - He is one of the most untrustworthy people I have ever met.

İngilizce - İngilizce
{s} untrustworthy
unreliable, undependable, disloyal, deceitful