united states department of labor

listen to the pronunciation of united states department of labor
İngilizce - Türkçe

united states department of labor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dol
(Tıp) Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite
İngilizce - İngilizce
dol
united states department of labor

  Heceleme

  u·ni·ted States de·part·ment of la·bor

  Türkçe nasıl söylenir

  yunaytıd steyts dîpärtmınt ıv leybır

  Telaffuz

  /yo͞oˈnītəd ˈstāts dəˈpärtmənt əv ˈlābər/ /juːˈnaɪtəd ˈsteɪts dɪˈpɑːrtmənt əv ˈleɪbɜr/

  Günün kelimesi

  sesquipedality